Back to top

COOP Jednota podporuje zbierku Deň narcisov

Publikované: 16. apríl 2024 - 10:37
Domáca maloobchodná sieť COOP Jednota dlhoročne podporuje jedinečnú charitatívnu zbierku Deň narcisov. Tento rok sa koná už 28. ročník zbierky. Podporiť ju môžeme spoločne v uliciach našich miest a obcí 18.04.2024. Dobrovoľníkov môžu stretnúť aj zákazníci našich predajní vo všetkých regiónoch Slovenska.
COOP Jednota podporuje zbierku Deň narcisov

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov a to aj vďaka známej zbierke Deň narcisov. Jej 28. ročník sa bude v uliciach našich miest a obcí konať 18. apríla. Pripnutím žltého kvetu na znak solidarity s ľuďmi s rakovinou si môže každý predstaviť konkrétneho pacienta. Na Slovensku ich ročne pribúda 40 000. Prispieť na podporu psycho-sociálnych projektov Ligy proti rakovine môže každý. Okrem tradičného vloženia hotovosti do pokladničky 18. apríla, budú k dispozícii aj iné formy prispenia a to v období od 14.4. do 21.4.2024.

Deň narcisov spája aj konkurenciu

Zbierka, napĺňajúca rozmer ľudskosti a solidarity, stiera počas svojho konania i princípy konkurencie. V rámci spoločenskej zodpovednosti sa obchodné spoločnosti spájajú pre dobrú vec. K partnerom zbierky sa dlhodobo pripája aj domáca maloobchodná sieť COOP Jednota. „O tom, že zdravie je najväčšou ľudskou devízou niet pochýb. Spolu s našimi zákazníkmi dokážeme pomáhať a byť empatickí aj pri tejto dôležitej zbierke. Dobrovoľníci sa budú 18.04. pohybovať v okolí predajní COOP Jednoty, vo všetkých regiónoch, čím vyjadrujeme spolupatričnosť a podporu spolu s našimi zákazníkmi,“ zdôrazňuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko. Pomoc a humánny prístup boli základom spotrebného družstevníctva už pri jeho zrode a tieto hodnoty sa v systéme COOP Jednota napĺňajú dodnes.

28. ročník Dňa narcisov

V rámci tohtoročnej zbierky je pripravených viac ako 900 000 narcisov určených na pripnutie ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi, 800 spoluorganizátorov zastrešujúcich 12 000 dobrovoľníkov po celom Slovensku, 4 200 pokladničiek, 65 platobných terminálov a 4 totemy. Pre Deň narcisov 2024 sú platné identifikačné znaky dobrovoľníka ako žlté tričko s logom Ligy proti rakovine s textom „JA SOM“ a číslom dobrovoľníka, identifikátor dobrovoľníka: jedinečné číslo dobrovoľníka vytlačené na žltom podklade, umiestnené v strednej časti narcisu v logu LPR priamo na tričku či narcis ako každoročný symbol zbierky venovaný za dobrovoľný príspevok. Narcis bude charakteristickej žltej farby so zeleným štítkom „Ďakujeme – Liga proti rakovine“. Papierová pokladnička bielej farby s oranžovo – modrou potlačou a textom Deň narcisov, 18. 4. 2024, číslom registrácie zbierky, vydanej Ministerstvom vnútra SR je jasným identifikačným znakom zbierky. Každá pokladnička bude zabezpečená 4 ochrannými nálepkami bielej farby s modrým nápisom Deň narcisov. Na každej pokladničke sa nachádza logo Ligy proti rakovine, číslo pokladničky, QR kód a číslo SMS 848.

Viac informácií o zbierke nájdete na www.dennarcisov.sk

COOP Jednota Slovensko

Toto ste už čítali?

Cookies