Nachádzate sa tu

COOP Jednota spustila štvrtý ročník nadačného projektu Program podpory lokálnych komunít

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, február 11 - 14:51 | Farebné
Najväčší domáci obchodný systém COOP Jednota bude prostredníctvom svojej nadácie aj tento rok podporovať rozvoj v regiónoch Slovenska. V štvrtom ročníku projektu Program podpory lokálnych komunít rozdelí 26 víťazom 156 000 eur. Záujemcovia o grant môžu svoje žiadosti posielať už od 1. februára 2020 na príslušné regionálne spotrebné družstvá COOP Jednoty .
COOP Jednota spustila štvrtý ročník nadačného projektu Program podpory lokálnych komunít

Do programu sa môžu zapojiť orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie vrátane škôl a materských škôl, združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. Cieľom projektu je podnietiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji. Podporovaných aktivít je viac, patria medzi ne drobné stavby – komunitné záhrady, grilovacie altánky a prístrešky, lavičky a iný obecný a mestský mobiliár, výstavba autobusových zastávok, vonkajšie športové ihriská a detské ihriská, výsadba a údržba zelene, budovanie turistických trás a cyklotrás. Jednotlivé subjekty môžu požiadať o grant aj v prípade záujmu o podporu lokálnych športových klubov, podporu programov zameraných na propagáciu tradícií Slovenska, propagáciu tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít či aktivít zameraných na ochranu životného prostredia.

„Predchádzajúce tri ročníky nám potvrdili, že realizovanie sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti má veľký zmysel. Vďaka finančnému grantu našej nadácie už vyrástlo množstvo hodnotných malých stavieb prospešných pre spoločenský a kultúrny rozvoj obcí, efektívnejšie vzdelávanie či lepšiu infraštruktúru. Prínos projektu spočíva aj v tom, že práve samotní obyvatelia môžu ovplyvniť spokojnosť s kvalitou života v mieste, kde žijú a navrhnúť, čo by chceli vybudovať alebo zlepšiť,“ uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota.

Záujemcovia o udelenie grantu musia zaslať vyplnený formulár s popisom projektu spotrebnému družstvu COOP Jednota v príslušnom regióne od 1. februára 2020 do 31. marca 2020. Projekty spadajúce do jednej z podporovaných aktivít predkladajú obce a mestá, kde sa nachádza predajňa COOP Jednoty. Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 6 000 €. Udelených bude najviac 26 grantov. Projekty, ktoré postúpia do finále, vyberie daná regionálna COOP Jednota. O získaní samotných finančných príspevkov rozhodne verejnosť hlasovaním, ktoré prebehne od 15. mája do 15. júna 2020.

Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. V uplynulých troch ročníkoch prerozdelila finančný grant v celkovej hodnote 450 000 eur medzi 79 projektov.

Spotrebné družstvá založili Nadáciu COOP Jednota v roku 2001 za účelom podpory zdravotníctva, školstva, športu, vzdelávania, kultúry, umenia a sociálnej pomoci.  Za takmer dve dekády fungovania prispela nadácia k lepšiemu vybaveniu nemocníc, polikliník, materských a základných škôl, lokálnych športových klubov, centier voľného času a k regionálnemu rozvoju sumou 4,5 milióna eur.

COOP Jednota Slovensko