Back to top

Csaplár Benedek prepožičia svoje meno Mestskému kultúrnemu stredisku

Publikované: 22. apríl 2016 - 8:52
19. apríla, na zasadnutí mestského zastupiteľstva, poslanci jednotným hlasovaním rozhodli o tom, aby sa mestské kultúrne stredisko pomenovalo po Benedekovi Csaplárovi.

Rodák z Dunajskej Stredy, etnograf, akademik, Benedek Csaplár, ktorý bol najväčším expertom žitnoostrovskej mytológie a ľudových zvykov, zomrel pred 110 rokmi.

Poslanci rozhodli  aj o vyhlásení roku 2016 ako pamätného roka Csaplára, cieľom čoho je na jednej strane aby hlavne mladí ľudia spoznali život  tohto vedca posilňujúc  tým regionálnu, žitnoostrovskú identitu tunajších obyvateľov, na strane druhej – cez osobu Csaplára, ktorého vytrvalá usilovnosť, vedomie poslania, môže byť príkladom nielen dunajskostredskej alebo žitnoostrosvskej mládeži, ale všetkých mladých ľudí - ukázať všetkým generáciám, že vedomosť je naozaj hodnotná a hodnoty vytvárajúca investícia.

Okrem toho, mesto Dunajská Streda v rámci pamätného roka, na počesť  jedného z najväčších vedcov, chce pomenovať mestské kultúrne stredisko na Kultúrne stredisko Benedeka Csaplára.

Toto ste už čítali?

Cookies