Back to top

Csiba Dávid – 2018 Pro Urbe Juvenis

Publikované: 5. máj 2018 - 19:10
Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS  je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy a spoločenského života. Ocenenie možno každoročne udeliť len jednému navrhnutému kandidátovi. V roku 2018 získal toto ocenenie Csiba Dávid za výsledky dosiahnuté v oblasti športu.

Csiba Dávid je žiakom 4. ročníka športového gymnázia.

S karate sa oboznámil vo veku 2 rokov, otec ho brával na tréningy. Ako 5 ročný získal svoj prvý pás, žltý.

Počas svojich stredoškolských štúdií sa aktívne zúčastňuje domácich i zahraničných súťaží. Získal niekoľko zlatých a oveľa viac druhých a tretích miest v kategórii junior i dospelých.

Od roku 2016 je členom slovenského výberu v kategórii U21. Je nositeľom 1. danu v Shito-ryu karate. V roku 2017 úspešne zložil rozhodcovské skúšky.

Na tohoročných majstrovstvách Slovenska si vybojoval účasť na Európskych majstrovstvách 2018 v Taliansku v Shito-ryu karate. Karate je pre neho viac ako len šport – životný štýl, niet dňa bez karate. Jeho cieľom je dostať sa na olympiádu.

Toto ste už čítali?

Cookies