Back to top

Cyklistické preteky TOUR de KUKKONIA 2022 sa znova hlásia o slovo

Publikované: 26. máj 2022 - 13:08
Občianske združenie Kukkonia 12. júna opäť usporiada cyklistické preteky a rodinnú cyklotúru TOUR de KUKKONIA pre cestných cyklistov na 82 km s čipovým meraním času, na čiastočne uzavretej ceste sprevádzaním 2 sprievodnými vozidlami, policajným vozidlom, záchrankou, servisným vozidlom. Štart od MOL Arény – podrobnosti nižšie!
Cyklistické preteky TOUR de KUKKONIA 2022 sa znova hlásia o slovo

Charakteristika pretekov:

Tour de Kukkonia: preteky pre cestných cyklistov na 82 km s čipovým meraním času, na čiastočne uzavretej ceste - 2 sprievodné vozidlá, policajné vozidlo, záchranka, servisné vozidlo.

Tour de Kukkonia Easy – preteky pre cestných cyklistov a výkonnostné preteky pre cyklistov na 28 km s čipovým meraním času, na čiastočne uzavretej ceste - 2 sprievodné vozidlá, záchranka, servisné vozidlo. Rozdelí sa na 3 podkategórie:

  1. Tour de Kukkonia Easy Race  - preteky pre cestných cyklistov vo vekovej kategórií medzi 19-65 rokov, 65+.

  2. Tour de Kukkonia Easy Junior - preteky pre cestných cyklistov vo vekovej kategórií medzi 10-15 rokov a 15-18 rokov, do 15 rokov len so sprievodom dospelej osoby alebo zákonného zástupcu (osoba musí byť zaregistrovaná v kategórii Tour de Kukkonia Easy), nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.

  3. Tour de Kukkonia Easy - výkonnostná cyklotúra bez kategórie vo vekovej kategórií od 10 rokov. Do 15 rokov len so sprievodom dospelej osoby alebo zákonného zástupcu (osoba musí byť zaregistrovaná v kategórii Tour de Kukkonia Easy), nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.

Kukkonia Family: 8 km  cyklotúra  pre rodiny na čiastočne uzavretej ceste so sprievodnými vozidlami.

Registračné podmienky:

Registrácia sa začína 13. mája 2022 a končí 8. júna 2022 do 20.00. Registrácia má záväzný charakter - registračné poplatky sa nebudú vracať v prípade neprítomnosti. Registrácia na mieste je limitovaná, štartovné rozpísané pri jednotlivých kategóriách.
Predbežná registrácia a preberanie štartovných čísel bude možná už 10.6.2022 od 15.30 do 18.30 pri MOL Aréne (Sektor B) v Dunajskej Strede.
Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov!

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov. Preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené organizátormi a políciou.

Bližšie informácie nájdete na stránke Tour de Kukkonia 2022!

Toto ste už čítali?

Cookies