Back to top

DAC-Žilina: informácie pre fanúšikov

Publikované: 4. júl 2020 - 10:29
Súhrn všetkých dôležitých informácií, ktoré potrebujete vedieť pred dnešným ligovým stretnutím v MOL Aréne!
DAC-Žilina: informácie pre fanúšikov

PREDAJ VSTUPENIEK

Od stredy 1. júla 2020 sú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi do maximálnej kapacity 50% štadióna. Kapacita MOL Arény je 12 700 divákov, na zápas proti Žiline teda môže prísť 6350 fanúšikov. Podľa najnovších usmernení platí sedenie v každom druhom rade - prosíme fanúšikov, aby sa v každej časti štadióna riadili pokynmi usporiadateľov.

Uvedených 6350 miest bude rozdelených nasledovne:
- fanúšikovia s permanentnou vstupenkou
- fanúšikovia s jednorazovou vstupenkou
- hosťujúci fanúšikovia

Sezónne a polsezónne permanentné vstupenky 2019/20 platia aj na zajtrajší zápas, ich majitelia majú garantovaný vstup. Obraciame sa však na Vás s prosbou o zvýšenú opatrnosť a dodržanie všetkých platných bezpečnostných a hygienických predpisov (napr. sedenie v každom druhom rade). Tie zároveň znamenajú, že permanentky nezaručujú sedenie na pôvodnom mieste. Platí voľné sedenie pri dodržaní obmedzení ohľadom vynechania voľných miest medzi jednotlivými radmi. V platnosti zostáva rozdelenie na tribúny, t.j. majiteľ permanentky na tribúnu C si môže sadnúť len na tribúnu C, majiteľ permanentky na B tribúnu len na B tribúnu atď.

Permanentka je prenosná - použiť ju môže aj iná osoba ako vlastník; podmienkou však je, aby spadala do tej istej cenovej kategórie.

Jednorazové vstupenky neplatia na konkrétne sedadlo. Ich majiteľov takisto prosíme, aby dodržiavali obmedzenia ohľadom vynechania voľných miest medzi jednotlivými radmi.

Pre informácie ohľadom predaja vstupeniek kliknite sem.

PRÍJAZD, PARKOVANIE A VSTUP NA ŠTADIÓN

Upozorňujeme fanúšikov na dopravné obmedzenia v okolí štadióna v čase od cca 16.30 h.

Parkovanie bude možné na tradičných miestach pri Aréne, avšak vjazd na Trhovisko bude možný len do zaplnenia priľahlých parkovísk, následne bude pre motorové vozidlá uzavretý. Odporúčame tiež využiť parkovisko pri nákupnom centre Max a Family Center.

Pre fanúšikov domáceho mužstva budú otvorené tribúny A, B, C a D (sektory D2, D3 a D4). Vyhradené miesta pre vozičkárov sú pod sektorom AB, BC a v Silver VIP.

Samostatný sektor pre fanúšikov hosťujúceho mužstva sa nachádza v časti rohu CD a na tribúne D (sektor D1), a je oddelený od sektorov vyčlenených pre divákov podporujúcich domáce mužstvo. Vstup pre divákov hostí bude oddelene od vstupu pre domácich. Policajný zbor v rámci svojich opatrení zabezpečuje príchod fanúšikov hostí. V čase príchodu oboch mužstiev a fanúšikov Žiliny na štadión možno očakávať čiastočnú uzáveru v okolitých uliciach. Prosíme, aby ste rešpektovali usmernenia usporiadateľov a polície.

Samotný vstup na štadión je možný len cez turnikety, ktoré sa nachádzajú:
- v rohu medzi A a B tribúnou, v rohu medzi B a C tribúnou: vstup na AP, AB, B1, B2, B3, B4, BC, C1, C2, C3, C4, C5, CD
- v rohu medzi A a D tribúnou: vstup na AL, AD, D2, D3, D4
- cez recepciu A tribúny: Sky box, VIP
- v rohu medzi C a D tribúnou: vstup do sektora hostí

Fanúšik pri vstupe priloží zakúpenú vstupenku/klubovú kartu k čítačke QR kódov, čím sa aktivuje turniketová brána pre vstup jednej osoby. Turnikety umožňujú vstup len pre daný druh vstupenky a na danú tribúnu.

Prosíme fanúšikov, aby na zápas prišli v dostatočnom časovom predstihu kvôli bezpečnostným prehliadkam pri vstupe. Brány štadióna sa otvárajú hodinu a pol pred výkopom (o 16.30 h), do VIP o pol hodiny skôr (16.00 h).

Z dôvodu osobnej kontroly pri vstupe na štadión je pre ženy vyčlenený samostatný koridor pri turniketoch.

Zároveň vyzývame fanúšikov, aby dodržiavali hygienické predpisy, najmä:
- Vstup a pobyt na štadióne je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka)
- Pri vstupe na štadión, pri bufetoch a tiež vo vnútorných priestoroch budú umiestnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk ako aj informačný plagát s pokynmi.
- Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia je nutné zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov.
- V prípade sedenia sa ruší tzv. šachovnicové sedenie a nahrádza ho sedenie v každom druhom rade.

MAĽOVANIE NA TVÁR, SPRAVODAJ, PIVO ZA EURO, DAC STORE, SÚŤAŽ O 20 TISÍC EUR A FREE WIFI

Brány štadióna otvárajú hodinu a pol pred výkopom (o 16.30 h). Pri turniketoch už odvtedy bude pre fanúšikov pripravené maľovanie na tvár zdarma.

Farebný bulletin (Spravodaj) k stretnutiu nájdete v DAC store, respektíve si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.

Pri príležitosti posledného stretnutia v sezóne sme pre fanúšikov pripravili akciu na pivo. Akciová cena je za 1 euro za pohár. Bufet pod B tribúnou bude mať predĺženú otváraciu dobu, tešíme sa na vás celú hodinu po záverečnom hvizde.

Využite možnosť nákupu a navštívte náš oficiálny DAC store, v deň zápasu otvorí o 15.00 h a zatvorí o 20.30 h! V DAC store bude aj tentoraz vytvorený tzv. „Fast line“ pre urýchlenie nákupu vybraných položiek. Nakúpiť vo Fanshope môžete aj po prechode cez turnikety, konkrétne v stane pri rohu BC, kde takisto platí 5-percentná zľava pre držiteľov permanentných vstupeniek.

Stávková spoločnosť Fortuna SK a Únia ligových klubov prinášajú na štadióny našej ligy polčasovú súťaž 20-TISÍCOVKA. V sobotu si až štyria šťastlivci z radov fanúšikov DAC môžu vykopať rozprávkovú prémiu 20 000 EUR. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Na celom štadióne je k dispozícii voľné internetové pripojenie. Hľadajte sieť MOL Aréna free, do ktorého sa pripojíte veľmi jednoduchým spôsobom cez sociálne siete alebo email!

CASHLESS SYSTÉM V BUFETOCH

bufetoch MOL Arény je výhradnou možnosťou platby tzv. Cashless (bezhotovostný) systém, fungujúci na princípe dobíjateľných kariet, ktoré sú náhradou hotovosti pri nákupe.

Predaj Cashless kariet a dobíjanie ich kreditu prebieha súbežne s predajom vstupeniek v pokladniach štadióna počas otváracích hodín, respektíve v DAC store.

Pre návštevníkov VIP sektorov bude pokladňa na nákup a dobitie Cashless kariet k dispozícii od 16.00 do 20.30 h na recepcii hlavnej tribúny. Navyše, priamo v St. Nicolaus SILVER LOUNGE reštaurácii sme pre nich pripravili aj automat na dobitie kreditu.

Nezabudnite, že klubová karta DAC CLUBCARD slúži aj ako Cashless karta!

Pozor! Návštevníkom sektorov AL, AD, D2, D3 a D4 odporúčame, aby si Cashless karty zakúpili pred prechodom cez turnikety. Priamo pod uvedenými sektormi však bude prebiehať mobilný predaj, hľadajte naše kolegyne! V tých istých priestoroch sme pre nich pripravili automat na dobitie kreditu.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred, počas a po zápase budú zo strany organizátora, ako aj zo strany polície prijaté prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí.

Na vstupoch na štadión budú využité všetky oprávnenia člena usporiadateľskej služby v zmysle zákona a vyžadované prísne dodržiavanie povinností člena usporiadateľskej služby. Osoby, ktoré budú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú na štadión vpustené; to isté platí o osobách, u ktorých budú takéto látky nájdené v držbe. Kontrolované budú aj všetky transparenty a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných žrdiach, a ktoré by mohli byť použité ako zbraň. V prípade, že uvedené predmety budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, resp. budú znázorňovať zobrazenia, znaky alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené a budú odovzdané príslušníkom Policajného zboru.

Na štadión je zakázané vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov; ich majitelia nebudú vpustení na štadión a budú odovzdaní príslušníkom PZ.

Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nebude možné po vstupe zo štadióna odísť a následne sa vrátiť. Každý divák bude musieť mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou na výzvu usporiadateľskej služby preukázať.

Upozorňujeme fanúšikov, že vhadzovanie predmetov na hraciu plochu je prísne zakázané. Prípadné porušenie tohto zákazu sa považuje za závažný priestupok a jeho dôsledkom je vyvedenie páchateľa zo štadióna. Štadión, ako i jednotlivé sektory budú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami bude usporiadateľskou službou a Policajným zborom okamžite vyhodnotený a riešený, v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek.

dac1904.sk

Toto ste už čítali?

Cookies