Back to top

Ďakujeme Vám, že sme zas dosiahli rekord!

Publikované: 2. január 2020 - 19:01
Portál Perfects-u, ktorý prevádzkuje dunajskostredské mestské médium, štyri roky fungujúce dunaszerdahelyi.sk, aj v roku 2019 bol úspešný: počet zhliadnutí znova dosiahol rekord.
Ďakujeme Vám, že sme zas dosiahli rekord!

Náš portál od začiatku, v porovnaní s podobnými médiami, má vysokú sledovanosť, a v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal nárast sledovanosti o 46,68%. To znamená, že Vy, naši milí čitatelia, ste v uplynulých 365 dňoch na dunaszerdahelyi.sk otvorili 3 619 024 strán.

Znamená to takmer milión jednotlivých návštev, teda priemerný návštevník si prečítal 4 strany.

Najpopulárnejšie boli správy zo Žitnoostrovského jarmoku, ale aj vo všeobecnosti osožné informácie a správy týkajúce sa pomoci druhým budili veľkú pozornosť. Najviac čitateľov máme naďalej vo vekovej kategórii 35-44, resp. 25-34 rokov, a dve tretiny návštevníkov portálu dunaszerdahelyi.sk, tak ako v predchádzajúcich rokoch, sú ženy.

Teraz už takmer 69% číta naše správy na mobile, čo je oproti roku 2018 nárast o 5%, užívatelia počítača tvoria štvrtinu čitateľov. Popri čitateľoch zo Slovenska a Maďarska v roku 2019 na treťom mieste boli čitatelia z USA, ďalej medzi prvými desiatimi boli čitatelia z Čiech, Rakúska, Nemecka, Nórska, Sedmohradska (Rumunsko), Spojeného kráľovstva a Srbska. Spolu na stránky dunaszerdahelyi.sk klikli v 162 štátoch.

„V prvom rade by som chcel vo svojom mene a v mene svojich kolegov popriať všetkým našim čitateľom a sledovateľom šťastný, na zdravie bohatý nový rok. Čo sa vlaňajšieho roku v súvislosti s mestským médiom týka, štatistické údaje ukazujú, že zmeny týkajúce sa obsahu, ktoré tvorili základ plánovaného rozvoja, boli úspešné. Anketa spustená na jeseň a osobné stretnutia nám poskytli veľa osožných informácií, na ich základe budeme aj naďalej prispôsobovať obsah Vašim požiadavkám. Jedna vec sa ale určite nemení. Naďalej budeme prinášať všeobecne osožné informácie a referovať o tom, čo sa v našom meste deje“ - povedal v súvislosti s výsledkami a plánmi Péter Rajkovics, riaditeľ portálu prevádzkujúceho naše médium.

Čitateľská online anketa bola spustená v septembri a uzatvorená v novembri, v druhej polovici decembra tí, ktorí sa zapojili do súťaže, boli cez udané e-mailové adresy informovaní o možnom prevzatí cien. Súťaž o ceny bude zajtra znova spustená, stačí sledovať našu facebookovú stránku. O výsledkoch ankety budeme podrobne referovať v januárovom čísle Dunajskostredského spravodaja.

Čo sa týka našich obecných stránok, na Facebooku máme už viac ako 15 tisíc obľúbencov, a naďalej v rámci zmenených podmienok rastieme, bez reklám, a naďalej čoraz viac Dunajskostredčanov nás vyhľadáva aj na Instagrame.

„Posledne zmienené je dôležité aj preto, že radi by sme obsahom oslovili čoraz viac mladých ľudí do 25 rokov. Preto budúci týždeň spúšťame videonahrávku, resp. v krátkom čase spustíme aj skúšobný program. Popri tom môžu čitatelia a návštevníci DSTV počítať s viacerými novotami. Z nich už v januári s obsahovou a grafickou úpravou Dunajskostredského spravodaja. Aj takto sme chceli zareagovať na Vaše názory, pripomienky, a naďalej očakávame kritiku tak pozitívnu, ako aj negatívnu. Budeme sa snažiť použiť sa z nich a naďalej sa vyvíjať.“

Toto ste už čítali?

Cookies