Back to top

Daňové rozhodnutia už sa doručujú

Publikované: 7. jún 2024 - 10:08
Zamestnanci Mestského úradu v Dunajskej Strede začali doručovať tohtoročné daňové rozhodnutia. Tieto rozhodnutia obsahujú podrobnosti o daních a miestnych poplatkoch a poskytujú dôležité informácie pre daňových poplatníkov.
Daňové rozhodnutia už sa doručujú

Mestský úrad upozorňuje obyvateľov, že zaplatenie dane – v stanovenej lehote – po ich doručení je veľmi dôležité. Obvyklá lehota na uhradenie daní je 45 dní od dátumu doručenia (termín splatnosti na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebná odpady je 31. augusta).

Ak daňoví poplatníci nestihnú tento termín, musia platiť úrok za omeškania. Výška úroku závisí od výšky dlžnej sumy, počtu dní omeškania a násobku základnej úrokovej sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou.

Odporúča sa, aby fyzické osoby a právnické osoby s elektronickou schránkou pravidelne kontrolovali svoju elektronickú poštu. Týmto spôsobom sa môžu včas dozvedieť o svojich platobných povinnostiach a vyhnúť sa nepríjemnostiam a zbytočným nákladom.

Platby daní poskytujú potrebné zdroje pre rozvoj mesta a komunity, ako aj na údržbu a zlepšovanie miestnej infraštruktúry. Týmto spôsobom prispievate k neustálemu rozvoju a udržateľnosti nášho mesta.

Ďakujeme za spoluprácu.

(dunstreda.sk)

Toto ste už čítali?

Cookies