Back to top

Darčeky dôchodcom

Publikované: 14. december 2017 - 14:55
Vedenie nášho mesta ako to býva zvykom, navštívili v tomto predvianočnom čase domovy dôchodcov.

Najprv prišli do domova dôchodcov na sídlisku Západ, program pripravili žiaci Základnej školy  Vámbéryho Ármina, ktorí potom dôchodcov prekvapili vlastnoručne vyrobeným darčekom. Zo strany mestského úradu prišli primátor Hájos Zoltán, viceprimátor Horváth Zoltán a Molnár Tímea, privítal ich riaditeľ Pongrácz Kálmán.

Hájos Zoltán vo svojom príhovore zaželal najprv obyvateľom penziónu a jeho zamestnancom príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a zdravia a pripomenul aj snahu mesta získať zdroje na modernizáciu penziónu. Uviedol aj to, ako je v predvianočnom čase dôležitá všímavosť, dôležitejšia než drahé darčeky. "Želám vám, aby ostala táto rodinná atmosféra penziónu a dúfam, že sa vo vianočnom čase ešte viac budete tešiť byť v tejto spoločnosti. Neslobodno zabudnúť, že aj vzájomná pozornosť môže byť postačujúcim darčekom." Potom sa rozdávali darčeky a navštívili aj imobilných pacientov.

Vzápätí sa vedenie mesta presunulo na sídlisko Východ do tamojšieho penziónu navštíviť viac ako osemdesiat jeho obyvateľov, kde prítomných potešili svojím vianočným programom žiaci SOŠ rozvoja vidieka a obyvateľov penziónu potešili aj darčeky.

Toto ste už čítali?

Cookies