Back to top

Defibrillátor ako dar

Publikované: 5. august 2019 - 10:22
Dunajskostredská mestská polícia dostala výnimočný dar.
Defibrillátor ako dar

Bývalý mestský policajt, majiteľ firmy CORVINUS - SECURITY s.r.o.,  Nagy László, jej daroval defibrilátor. Vyjadril sa, že vidí, aké veľké akcie mestská polícia zabezpečuje, akú dôležitú úlohu zohráva v meste, a keď ide o nebezpečnú situáciu, ľudský život, budú môcť do príchodu sanitky aj sami pomôcť. 
Policajti budú zaškolení ako používať prístroj, ktorý bude pomáhať a jeho prevádzka nemôže spôsobiť škodu. Jednoducho sa s ním manipuluje. Prevzal ho primátor  Hájos Zoltán a Nagyovi Lászlóovi sa poďakoval, obaja uviedli, že dúfajú, že ho v praxi nebude potrebné použiť.
Ak predsa, bude k dispozícii. Náčelník Csiba Tibor sa tiež poďakoval aj v mene občanov mesta.

Toto ste už čítali?

Cookies