Back to top

Delegácia partnerského mesta zavítala do Dunajskej Stredy

Publikované: 29. júl 2016 - 0:00
V zastúpení obce Senta zo srbskej Vojvodiny zavítal na radnicu člen miestnej rady András Kosiczky a koordinátorka pre Fondy z Európskej únie Gabriella Koller Kugli, v súvislosti so spoločným projektom Europe for Citizens – Európa pre občanov.

Hostí v mene Dunajskej Stredy privítala prednostka Mestského úradu Júlia Bubniaková, vedúca kabinetu Andrea Klabuzai, Soňa Szabadosová, vedúca Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Tímea MolnárTímea Takács.
Samospráva obce Senta za spoluúčasti štyroch partnerských miest v rámci programu „Susedská spolupráca za zjednotenú Európu“ (Neighbors cooperation for the United Europe)” hľadá odpoveď na otázku, čo pre občanov znamená Európska únia a prostredníctvom aktivít, ktoré pripravuje, osloví širokú verejnosť.
Vytvorenie online platformy umožňuje každému, aby vyjadril svoje názory a myšlienky o fungovaní, problémoch a možnostiach Únie a  na tu vytvorenom odkaze očakávajú spätnú väzbu aj od občanov Dunajskej Stredy.
Jednou z aktivít trojdňovej série programov je diskusia pri okrúhlom stole a workshopy, na ktorú očakávajú historikov, miestnych historikov partnerských miest, kde spolu s  pozvanými odborníkmi preskúmajú vplyv bitky pri Sente (1697) na dejiny Európy.
Programy konajúce sa v Sente popri tom spestrí aj simulovaný Európsky parlament, konferencia s názvom Európa vtedy a teraz, ako aj kvíz o Európskej únii.
Samozrejme, každé partnerské mesto dostane aj možnosť na predstavenie svojho mesta a ponuku turistických atrakcií v drevených domčekoch postavených na hlavnom námestí v Sente.

Cookies