Back to top

Delegovanie predpisovania liekov medzi lekármi sa mení

Publikované: 3. august 2023 - 9:27
Delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi sa mení. Nové pravidlá prináša novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá v utorok nadobudla účinnosť.
Delegovanie predpisovania liekov medzi lekármi sa mení

Všeobecný lekár môže po novom na základe odporúčania lekára špecialistu predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na obdobie šesť mesiacov.

 "Výnimku tvoria zdravotnícke pomôcky pre diagnostikovanú trvalú a nezvratnú inkontinenciu tretieho stupňa alebo pre trvalú a nezvratnú stómiu, pre ktoré sa neustanovuje časové obmedzenie,"

- vysvetlil rezort zdravotníctva.

Pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti možno všeobecného lekára predpisovaním poveriť najviac na tri mesiace.

Lekár špecialista je podľa ministerstva povinný predpísať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na jeho odbornosť vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia.

"Lieky, ktorých predpisovanie nie je viazané na odbornosť lekára, predpisuje všeobecný lekár,"

- dodalo.

ma7 | TASR

Toto ste už čítali?

Cookies