Back to top

Deň bez áut - už budúci týždeň!

Publikované: 7. september 2022 - 19:43
Mesto Dunajská Streda sa opäť zapojilo do kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY. Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Nad aktuálnym ročníkom kampane prevzal záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj.
Deň bez áut - už budúci týždeň!

Mesto v rámci Dňa bez áut (16. septembra 2022) uzatvorí Hlavnú ulicu v meste – kde každý deň prechádza vyše 20.000 vozidiel – od Námestia sv. Štefana po Dunajskú ulicu, resp. po Ulicu biskupa Kondého v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. V tomto termíne samospráva mesta Dunajská Streda poskytne verejné priestranstvo na propagáciu udržateľnej dopravy.

Pozornosť bude venovaná bicyklovaniu a cyklodoprave, elektromobilite a ďalším alternatívnym pohonom pre automobily. Na Hlavnej ulici budú stánok s bicyklami spoločnosti Kelly’s Bicycles, kde okrem klasických bicyklov budú predstavené aj e-bicykle – tieto si samozrejme možno aj vyskúšať, dokonca budú pre deti pripravené pekné hry. Záujemcov bude čakať aj stánok e-autobusu a vystavený bude aj autobus na vodíkový pohon.

Materské školy nášho mesta a Centrum voľného času sa na tento deň pripravujú s množstvom zaujímavých a náučných hier, ktoré deťom pomôžu osvojiť si bezpečnú premávku na cestách. Deti z MŠ a ZŠ na požiadanie na miesto konania a späť do vzdelávacích inštitúcií zavezie turistický vláčik prostredníctvom sponzora podujatia, spoločnosti SAD DS, a.s.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov bude prítomný aj Červený kríž, Všeobecná zdravotná poisťovňa a dunajskostredská Stredná zdravotná škola.

FCC Environment a Drobček Smietko potešia, rozveselia a tiež poučia – pripravili si pre vás múdre hry a osožné informácie v súvislosti so separovaným zberom odpadu.

Zelení policajti si pripravili hodnotné prednášky pre malých i väčších a turistické centrum Vám prezradí všakovaké zaujímavosti o našom krásnom Žitnom ostrove.

Cenné informácie záujemcovia dostanú aj od Žitnoostrovského múzea, Žitnoostrovskej knižnice a Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára.

Hlavne malých občanov mesta určite poteší možnosť sadnúť si do ozajstného hasičského auta, alebo policajného vozidla.

Pokiaľ si chcete vyskúšať jazdu v autobuse na vodíkový pohon spojenú s prehliadkou nášho mesta, vďaka spoločnosti mobility&innovation sa vám naskytne aj takáto možnosť!

Popoludní od 13:00 záujemcov srdečne očakávajú s milým kultúrnym programom žiaci Základnej umeleckej školy pri Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára.

Dunajskostredský „Deň bez áut 2022” sa uskutoční v piatok 16. septembra o 9:00 hod., pričom oficiálne otvorenie bude od 10:00 hod. Po príhovore primátora JUDr. Zoltána Hájosa sa bude oceňovať a obdaruvávať: FCC Environment vyhodnotí súťaž s Drobcom Smietkom v selektívnom zbere odpadu a následne sa vyhlásia výhercovia kampane „Do práce na bicykli”.

 

-et-

Toto ste už čítali?

Cookies