Back to top

Deň bez áut v záujme zvyšovania environmentálneho povedomia

Publikované: 20. september 2023 - 10:19
Tak ako po minulé roky, Dunajská Streda sa aj tento rok zapojila do kampane Európsky týždeň mobility. V utorok 19. septembra uzatvorili Hlavnú ulicu pre automobilovú dopravu, Dňom bez áut upozornili na dôležitosť zvyšovania environmentálneho povedomia spoločnosti.
Deň bez áut v záujme zvyšovania environmentálneho povedomia

Účelom Dňa bez áut je – predovšetkým v mestách – upozorniť na environmentálne problémy a nehodovosť spôsobené zvýšenou automobilovou dopravou, na výhody udržateľnej, ekologickej dopravy a na potrebu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy.

Hlavná organizátorka programu, Mgr. Edita Tilajčíková, srdečne privítala veľké množstvo záujemcov, ktorí sa pre daždivé počasie zišli vo vestibule Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára, medzi nimi primátora JUDr. Zoltána Hájosa, jeho zástupcov MUDr. Juraja Puhu a Attilu Karaffu, Ing. Zuzanu KrenyitzkúIng. Attilu Gála v zastúpení spoločnosti FCC Slovensko, predsedu komisie mestského zastupiteľstva pre mládež a šport Mgr. Krisztiána Nagya, riaditeľku MsKS Benedeka Csaplára Bc. Mgr. Tímeu Takács, ako aj aktérov podujatia, ktorí pripravili aktivity a venovali sa počas dňa návštevníkom a všetkých, ktorí nejakým spôsobom prispeli ku dňu bez áut.

JUDr. Zoltán Hájos v úvode svojho príhovoru povedal, že naše mesto sa aj tohto roku zapojilo do iniciatívy Európsky týždeň mobility. Tak ako v uplynulých ročníkoch, uzavretím Hlavnej ulice sa snaží upozorniť motoristov, že kto môže, nech aspoň v tento deň nechá auto doma. „Naše mesto je otvorené prijímaniu nových vecí v oblasti inovatívnych riešení. Minulý rok sme sa veľmi tešili, že Dunajská Streda zakúpi dva elektrobusy a že budeme môcť v meste zadarmo voziť obyvateľov. Ani od 1. septembra 2023 sa nám to nepodarilo zrealizovať, ale od 1. januára 2024 už autobusy budú v prevádzke,“ uviedol primátor a krátko popísal problémy priebehu tendra a úskalia verejného obstarávania.

Primátor mesta Dunajská Streda tiež spomenul, že na Žitnom ostrove aj v našom meste vzniká čoraz viac cyklotrás, čím je zabezpečená bezpečnosť cyklistov; v tomto roku naše mesto rozšírilo sieť cyklotrás na Czibókovú ulicu. Po úvodných slovách bola vyhodnotená súťaž FCC Slovensko v zbere papiera s Drobcom Smietkom a potom odovzdali certifikáty a darčeky od Kellys Bicycles miestnym víťazom kampane „Do práce na bicykli“. S ocenenými si podali ruky zástupcovia primátora Mgr. Juraj Puha a Attila Karaffa, ako aj predseda komisie pre mládež a šport Mgr. Krisztián Nagy.

Slávnostné otvorenie podujatia spestrili svojím vystúpením členovia Klubu akrobatického rock'n'rollu Športujsnami a študenti Gymnázia Ladislava Dúbravu.

Pre daždivé počasie sa programy Dňa bez áut 2023 tentoraz konali na dvoch miestach: vo vestibule MsKS Benedeka Csaplára a na uzavretom úseku Hlavnej ulice. Bohatý program a pestré aktivity pripravili materské školy nášho mesta, Základná škola Gyulu Szabóa a Centrum voľného času, ako aj Žitnoostrovské múzeum, Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede a Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára. Pracovníci Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dunajskej StredeŽitnoostrovské osvetové stredisko pripravili prednášky a interaktívne aktivity pre malých aj veľkých a vďaka Learn It Academy sa deti mohli zahrať s legom. Na Dni bez áut nemohli chýbať FCC Slovensko a Drobček Smietko Divadla Rivalda a aj tento rok deti lákalo zaparkované hasičské auto Dobrovoľného hasičského zboru Malé Blahovo.

Vďaka Kellys Bicycles sa okrem klasických bicyklov predstavili aj elektrobicykle a v záujme ochrany zdravia učili prítomných osvojiť si základy prvej pomoci Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda a dunajskostredská Stredná zdravotná škola. Cenné informácie záujemcom poskytli Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede.

Dopravná spoločnosť SAD Dunajská Streda a mobility&innovation production s.r.o., dlhoroční partneri podujatia, na Deň bez áut aj tento rok doviezli školákov a škôlkarov, spoločnosť TikTak s.r.o. a pán András Tóth potešili deti milými darčekmi, spoločnosť Fiala-Vitalita s.r.o. zo Svodína prispela šťavnatými jablkami a vydavateľstvo CBS spol. s.r.o. podporilo tohtoročný Deň bez áut hodnotnými publikáciami.

Ďalšie zábery z podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies