Back to top

Deň Zeme na ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede

Publikované: 8. máj 2022 - 11:33
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.
Deň Zeme na ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede

Aj v našej škole sme si pripomenuli tento sviatok. Bolo to vo štvrtok 21.4. 2022.

Žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi pripravili pekné a zmysluplné aktivity, ktoré mali žiakom všetkých vekových kategórií pripomenúť a naučiť ich, aké je dôležité starať sa o prírodu, myslieť ekologicky, separovať odpad, šetriť energiou, oboznámiť sa s obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie a v neposlednom rade zúčastniť sa na sadení stromov, ktoré sú tak prepotrebné pre naše zdravé životné prostredie.

Na 1. a 2. stupni sme vyhlásili súťaž v tvorbe sochy, ktorá bude pozostávať z odpadového materiálu, ktorý je recyklovateľný. Zapojili sa všetky triedy, ktoré túto súťaž poňali veľmi kreatívnym spôsobom. Zhotovené sochy sme vystavili v jedálni, kde ich nezávislá komisia vyhodnotila. Na výstave sôch bolo vidieť stromy rôznych veľkostí, rôzne živočíchy, kontrasty ako znečistená a čistá príroda, minikontajnery na odpad, loď z PET fliaš, nadrozmerné plagáty. Sochy a aj plagáty boli zhotovené výlučne žiakmi a vyučujúci boli len akýmisi poradcami, ktorí žiakov usmerňovali.

Žiaci 1. stupňa svoju kreativitu a kresliace umenie dokázali aj v kreslení na asfalt. Vo svojich výtvoroch prezentovali svoj pohľad na prírodu, na našu Zem a vyjadrili tým túžbu, ako má príroda vyzerať po všetky generácie.

Tímy žiakov 1. a 2. stupňa sa zúčastnili ekokvízu. Odpovedali na otázky týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie, šetrenia energie, recyklácie, znečisťovania ovzdušia, globálneho otepľovania, ochrany zvierat.

Starší žiaci sa spolu s mladšími spolužiakmi aktivizovali pri sadení stromčekov v areáli školy. Zasadili smreky, duby, jarabiny aj vtáčie čerešne. Veríme, že zasadené stromčeky sa ujmú a po čase budú krášliť náš školský areál, budú v nich hniezdiť vtáky a ich koruny stromov budú vytvárať príjemný tieň počas horúcich dní.

Na záver sa konalo vyhodnotenie. Bola vyhodnotená súťaž v kreslení na asfalt, súťaž v ekokvíze, ako aj súťaž vo vyhotovení sôch. Výherní žiaci získali pekné ceny. Odmenení sladkou odmenou boli aj všetci zúčastnení žiaci. Na záver zaznel obrovský potlesk, ktorým žiaci vyjadrili svoju radosť a spokojnosť.

Tohtoročný Deň Zeme sa na našej škole vydaril, splnil svoj účel a žiakom sa tento deň veľmi páčil.

Veľká vďaka patrí vedeniu školy a všetkým vyučujúcim, ktorí sa s odhodlaním zapojili do tohto dňa a prispeli tak k ekologickému vzdelávaniu svojich žiakov.

Mgr. Daniela Petrillová

Toto ste už čítali?

Cookies