Back to top

Desať rokov vernostnej karty v Dunajskej Strede

Publikované: 24. február 2017 - 9:30
Samospráva mesta spustila pred 10 rokmi program vernostnej karty s cieľom zvýšiť platobnú disciplínu na úseku miestnych daní a poplatkov. O vernostnú kartu môžu totiž požiadať iba právnické a fyzické osoby s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede, ktorí nemajú žiadne nedoplatky voči mestu.

Majitelia kariet okrem iného za to majú možnosť kúpiť zlacnené vstupenky na UĽP, termálne kúpalisko, či divadelné predstavenia organizované MsKS. Ďalej nárok na zľavy za služby poskytované MŠ, ZŠ a školskými klubmi, ako aj z ceny parkovacej karty. Držiteľom kariet od roku 2012 ponúka 50 miestnych predajní a poskytovateľov služieb zľavnené ceny.

Vernostné karty sú stále v obľube, v súčasnosti je v obehu 13 367 kariet. Vernostnú kartu v roku 2015 mestský úrad vydal na 4 roky. Vernostné karty, ktorých držitelia v hociktorom roku z týchto 4 rokov majú nedoplatky, stratia platnosť. V prípade, že nedoplatky uhradia, vernostné karty môžu opäť používať. Tento rok novým držiteľom vydali 570 vernostných kariet, no sú aj takí Dunajskostredčania, ktorí v tomto roku nebudú môcť uplatniť vernostnú kartu.  

"Pre oprávnenosť na vernostnú kartu musí do 30. novembra predchádzajúceho roku všetky dane a poplatky zaplatiť obyvateľ, ktorý sa prisťahoval do Dunajskej Stredy, resp. aby platnosť karty bola zachovaná pre obyvateľov, ktorí boli držiteľmi aj doteraz. Mestský úrad zaviedol v roku 2016 nový informačný systém a pre chybu systému sa mohlo stať, že platnosť stratili aj vernostné karty držiteľov, ktorí nemajú nedoplatky. Ak to niekto zistí, nech príde na MsÚ, aby sme mohli vec prehodnotiť. Chybu môžu nahlásiť pracovníčke MsÚ Eve Nagyovej" – informovala prednostka MsÚ Júlia Bubniaková.

Skúsenosti ukazujú, že vernostné karty mnoho držiteľov používa jednak v mestských inštitúciach, jednak v miestnych predajniach a službách. V mestských inštitúciach funguje systém čítačky kariet, pomocou ktorej kontrolujú platnosť karty, držitelia sú oprávnení na zľavy až po kontrole. Mestský úrad vernostné karty oprávneným novým držiteľom doručil v mesiaci január. Tí, ktorí kartu nemohli prevziať, môžu tak urobiť v kancelárii prvého kontaktu MsÚ v úradných hodinách. 

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies