Back to top

Detská Univerzita Komenského aj tento rok čaká záujemcov

Publikované: 8. jún 2022 - 15:56
Univerzita Komenského a Divadlo Aréna aj v tomto roku očakávajú detí na štúdium na Detskej Univerzite Komenského.
Detská Univerzita Komenského aj tento rok čaká záujemcov

V roku 2022 čaká Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave študentov vo veku 9-14 rokov, ktorí chcú načerpať nové vedomosti v 20. ročníku detskej univerzity počas letných školských prázdnin. Vysokoškolské prednášky môžu navštevovať prezenčnou formou, ale aj online.

Slávnostné otvorenie Detskej Univerzity Komenského sa uskutoční 6. júla v aule Univerzity Komenského, za prítomnosti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., a riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru.

Budúcich študentov aj tento rok čaká deväť zaujímavých prednášok, ktoré sa kvôli rekonštrukcii budovy Divadla Aréna sa budú konať v budove Radošinského naivného divadla.

Študentov zapojených do prezenčného vzdelávania čaká opäť bohatý program: workshopy, exkurzie, návštevy kultúrnych pamiatok.

Záujemcovia o prezenčné ako aj dištančné štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky Detskej Univerzity Komenského - www.duk.sk.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies