Nachádzate sa tu

Detské osobnosti roku 2019

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, jún 25 - 11:30 | Vzdelávanie
Samospráva mesta vyznamenala aj v tomto roku tých žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, reprezentovali svoju školu a šírili dobré meno mesta. V roku 2019 sa tejto pocty dostalo 31 žiakom.
Detské osobnosti roku 2019

Vo veľkej zasadačke mestského úradu ich privítali viceprimátori A. Szabó László a Karaffa Attila, prednostka Bubniak Júlia, predseda kultúrnej a vzdelávacej komisie Gútay László, za odbor školstva Molnár Tímea a žiacky primátor Nagy Péter.

Nagy Péter vo svojom príhovore privítal „tých, ktorých sem dnes priviedli výborné výsledky a úspechy. Ďakujeme učiteľom, ktorým sa podarilo toto s mojimi druhmi dosiahnuť. Vám želám zas pohodové prázdniny a veľa zábavy” – uviedol.

A. Szabó László uviedol, že „v apríli sme v rámci Dní sv. Juraja vyznamenali tie osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky, ktoré veľa pracovali pre mesto a šírili jeho dobré meno. Teraz oceňujeme výsledky najmladších” – povedal.

A. Szabó László uviedol, že tieto deti obetujú svoj voľný čas v prospech práce, a preto „majú také vlastnosti, ktoré ich odlíšia od ostatných, robia ich výnimočnými”. Poďakoval sa za obetavú prácu rodičov a učiteľov, ktorou pomáhajú mladým a podporujú ich.

V programe účinkovali žiaci ZUŠ: na flaute hrala Tóth Sára, sprevádzala ju učiteľka Bazsó-Horváth Zsuzsanna a spievala Bartal Dóra.

Detské osobnosti roka 2019

ZŠ Szabóa Gyulu:

Kiss Erika, Kozma Viktória, Lábodi Philip, Melicher Kinga, Schnircz Victoria a Szemes Bálint

ZŠ Vámbéryho Ármina:

Fekete Dóra, Kiss Enikő, Nagy Szabina, Németh Boglárka, Póda László a Rásó Filip

ZŠ Kodálya Zoltána:

Kohút Rebeka, Komlós Zsombor, Lukács Noémi, Mátis Dániel a Sántha Máté

ZŠ Jilemnického ul.:

Barbara Kádasiová, Beáta Szitásová, Liana Tokovicsová, Simona Kapitančíková, Bianka Simonová a Nina Bartalosová

ZŠ Smetanov háj:

Daniel Both, Jakub Jánoš a Samuel Új

ZUŠ:

Bartal Dóra, Horváth Dóra, Beáta Szitásová, Tóth Bálint a Tóth Sára.