Back to top

Diela, ktoré návštevníka oslovia

Publikované: 10. apríl 2022 - 16:03
Vo štvrtok bola vernisáž výstavy výtvarníka Pétera Végha vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea.
Diela, ktoré návštevníka oslovia

Výstavu svojím spevom slávnostne otvorila Tünde Kevicky, členka súboru Opera Trio, následne účastníkov privítala moderátorka Edit Tilajčík.

Tvorcu, ako aj výstavu s názvom Od realizmu ku geometrickej abstrakcii hodnotila, predstavila výtvarníčka Anikó Simon.

Péter Végh, ktorý z hľadiska ukončeného vzdelania je inžinier a učiteľ, z pohľadu jeho života a diela ale je skôr novodobým polyhistorom, veď je inžinierom výskumníkom, učiteľom, autorom učebníc a krásnej literatúry, autodidaktickým výtvarníkom, zaujíma sa o všetko dianie vo svete, od svojho detstva sa zapodieva výtvarným umením – takto tvorcu predstavila Anikó Simon.

Ako ďalej uviedla, v priestore výstavy sa záujemca môže oboznámiť s priebehom 40-50 ročnej tvorby Pétera Végha prostredníctvom 95 diel. V Žitnoostrovskom múzeu sú vystavené maľby, kresby, koláže aj počítačová grafika. Popri krajinkách, zátišiach a portrétoch najväčšiu a najpozoruhodnejšiu časť výstavy tvorí počítačová grafika.

Anikó Simon vyzdvihla, že pre farebnosť jeho diel je charakteristická výnimočná citlivosť. Platí to aj pre počítačovú grafiku, keďže „aj pri použití neživého stroja bez duše je schopný vytvoriť citovo bohaté, jeho osobnosť, tvorivosť odzrkadľujúce diela“ – povedala vo svojej úvodnej reči Anikó Simon, a návštevníkom popriala veľa estetických zážitkov.

Péter Végh to, že môže svoje diela vystaviť v Žitnoostrovskom múzeu, považuje za česť, poďakoval sa za to celému kolektívu múzea. Keďže podľa jeho mienky Anikó Simon už povedala všetko podstatné o ňom i o výstave, iba prečítal tri citáty, ktoré vyjadrujú, že „umenie v skutočnosti neprináša úžitok, ale skrášľuje a obohacuje dušu človeka“.

Autor výstavy priniesol aj dve svoje publikácie, ktoré – nezvyčajne na vernisážach – daroval tomu, kto odpovedal na ním položené otázky.

V závere moderátorka výstavy Edit Tilajčík, citujúc slová Pétera Végha, popriala návštevníkom, aby ich počas prehliadky výstavy „oslovili samotné vystavené diela“, a vzápätí prehlásila výstavu za otvorenú.

Výstavu Péter Végh: Od realizmu ku geometrickej abstrakcii si vo výstavnej sieni Žitnootrovského múzea môžete pozrieť do 30. apríla 2022.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies