Nachádzate sa tu

Dievčatá si počínajú dobre – MŠK začal sezónu dobre

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, október 16 - 13:38 | Šport
Popri oddieloch dospelých dobre začalo sezónu aj takmer 200 hádzanárskych dorasteniek Mestského športového klubu (MŠK). Po príprave sa začali aj zápasy. O začiatku sezóny sme sa zhovárali s Brunczvik Tünde, ktorá má na tom veľký podiel.
Dievčatá si počínajú dobre – MŠK začal sezónu dobre

Ako sa rozbehla sezóna pre dorast, aká bola príprava?

Dorastenky a žiačky začali trénovať 30. júla, menšie, prípravné oddiely od 13. augusta. Okrem pravidelných tréningov sme sa zúčastnili viacerých turnajov, aj takých, kde sa dôraz kládol na teambuilding, aj takých, kde sme si zmerali, kde sa nachádzame v príprave. Často zdôrazňujeme, že pri doraste nie výsledok je dôležitý, ale treba pochváliť trénerov a dievčatá za dobré výsledky na turnajoch.

Pozitívne sa viem vyjadriť aj o začiatku sezóny; dievčatám sa zatiaľ darí, hoci, je pravda, ešte sme len na úplnom začiatku. Zatiaľ naša veková kategória U19 je ešte poddimenzovaná, takže im pomáha U17, to isté sa dá povedať aj o dospelých, tam vypomáhajú hráčky z U19 – toto je dôležitý moment pre výchovu dorastu; talentovaným hráčkam treba dať príležitosť hrať na vyššej úrovni a vychovávať hráčky pre oddiel dospelých.

Je pre čas prípravy rozdiel vo vekových kategóriách?

Tréningová záťaž neustále stúpa. Pri najmenších hádzanárkach je najdôležitejšie, aby si  zamilovali pohyb a privyknúť deti i rodičov na pravidelnosť, je tiež dôležité, aby rodičia podporovali pohyb detí, aby pre to prinášal obete, dvakrát týždenne venovať čas tréningu. S vekom rastie aj počet tréningov týždenne a mení sa aj tréning.  Štrnásťročným sa pridáva aj jeden kondičný tréning týždenne, mládež má päť tréningov týždenne.  

Žiačky športového gymnázia majú popri siedmich kondičných a posilňovacích tréningov aj príležitosť na individuálny tréning.  Je dôležitým aspektom, aby sa deti na tréningoch cítili dobre, nech nedominuje konkurenčný tlak. Oddiely sa snažíme tvoriť tak, aby sa skúsenejšie rozvíjali spolu a kto zaostáva, snažíme sa o jeho dobehnutie skupiny. Brankárky majú špeciálny tréning. Čo sa lokality týka, dostávame veľkú pomoc od jednotlivých školských inštitúcií, keďže takmer 200 športovcov nemôže trénovať len v športovej hale.

Má toľkoto detí príležitosť súťažiť?

Súťaženie je pre každého dôležité, po tvrdom tréningu je to ovocie. V našom klube je základom, že každému športovcovi zabezpečí možnosť súťažiť.

Zdá sa mi, že aj deti, aj rodiča začínajú chápať, že väčší zmysel má, ak jeden hráč dostane viac príležitostí hrať, než aby sedel na lavičke majstrovského oddielu. Prestup medzi oddielmi je vždy možný, ak niekto vyniká, dostane možnosť hrať vo vyššej kategórii.  

zdroj: vskds.sk