Back to top

Dni otvorených dverí vo Vámberyho gymnáziu

Publikované: 3. február 2016 - 13:25
V školskom roku 2016/2017 dostalo gymnázium vzhľadom na veľký záujem povolenie na otvorenie štyroch tried 1. ročníka (120 študentov).

Z tohto dôvodu 12. a 13. januára 2016 usporiadali DNI OTVORENÝCH DVERÍ, kde pedagógovia a ich študenti predstavili svoju inštitúciu žiakom základných škôl prejavujúcim záujem o pokračovanie v štúdiu na gymnáziu. Takto dostali budúci študenti a ich rodičia možnosť nahliadnuť do života gymnázia, mohli získať informácie o podmienkach vzdelávania a aktívne sa zúčastniť na jednotlivých vyučovacích hodinách a zaujímavých prednáškach.

Toto ste už čítali?

Cookies