Back to top

Do niektorých ZŠ v Dunajskej Strede zapísali viac detí, než ich školaa môýe prijať

Publikované: 11. máj 2020 - 9:27
V dňoch od 15. do 30. apríla sa uskutočnili tohtoročné netradičné zápisy do škôl. Pri zatvorení škôl kvôli epidémie koronavírusu sa zápis tentokrát konal bezmála na 100 percent elektronicky, ktorý nerobil problémy prevažnej väčšina rodičov.
Do niektorých ZŠ v Dunajskej Strede zapísali viac detí, než ich školaa môýe prijať

Z 5 ZŠ v zriadení mesta do 3 zapísali počet detí nad rámec kapacity školy. Do týchto vzdelávacích zariadení pravdepodobne neprijmú všetkých prihlásených detí. Do maďarských ZŠ Dunajskej Stredy zapísali spolu 258 detí, do ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským spolu 170 detí.

Spomedzi maďarských základných škôl najviac detí, 115 zapísali do Základnej školy Ármina Vámbéryho, avšak škola z kapacitných dôvodov môže otvoriť iba tri prvé triedy spolu so 66 prváčikmi.

Aj v ZŠ Gyulu Szabóa je prihlásených viac detí, než koľko tu môže začať povinnú školskú dochádzku. Počet zapísanách detí je 94, zatiaľ zaregistrovali 12 žiadostí o odklad. Do dislokovanej triedy školy na sídlisku Východ zapísali 5 detí, čo je však málo na otvorenie I. ročníka. Do ZŠ Gyulu Szabóa pravdepodobne môžu prijať všetkých prihlásených iba v prípade, že niekoľko prvákov presmerujú do dislokovanej triedy.

V ZŠ Zoltána Kodálya tohtoročný zápis priniesol výsledky podobné ako vlani. Zo zapísaných detí otvoria dve triedy aj v školskom roku 2020/2021. Záujem o začatie povinnej školskej dochádzky v tejto škole prejavilo 34 detí.

Aj do slovenskej ZŠ na Jilemnického ulici dali zapísať dvojnásobný počet prvákov, než kapacita školy umožňuje prijať. Počet zapísaných detí je 123, otvoriť môžu však iba tri prvé triedy. Rodičia v dvoch prípadoch nahlásili, že dieťa začne do školy chodiť v zahraničí a zatiaľ 14 rodičov požiadalo pre svoje dieťa odklad.

V druhej slovenskej ZŠ v Smetanovom háji podobne ako v minulých rokoch plánujú otvoriť dve prvé triedy aj nasledujúcom školskom roku. V súčasnosti škola má 47 zapísaných prvákov, z nich niekoľko požiadalo o odklad školskej dochádzky.

V Cirkevnej ZŠ sv. Jána v Dunajskej Strede zatiaľ nevedia presne, koľko prvákov prekročí prah školy v septembri. Jednak zápis ukončia až v júni, jednak zatiaľ nepoznajú presný počet odkladov. Jednu triedu ale určite otvoria, do školy dali rodičia zapísať 15 detí.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?