Back to top

Do práce na bicykli – odovzdanie uznaní v Deň bez áut 2023!

Publikované: 13. september 2023 - 11:45
Dunajská Streda sa aj tohto roku zapojila do súťaže Do práce na bicykli! Jej vyhlasovateľom je národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy SR. Slávnostné odovzdanie uznaní bude 19. septembra 2023 od 09:30 hod. na Hlavnej ulici v Dunajskej Strede, v Deň bez áut 2023!
Do práce na bicykli – odovzdanie uznaní v Deň bez áut 2023!

Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby použili na dochádzanie do práce bicykel, motivovať zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Súťaž trvala od 1. do 30. júna 2023 a mohli sa jej zúčastniť aj študenti od 15 rokov. Dokonca aj tí, ktorí chodia do a z práce pešo či využívajú MHD.

Najaktívnejší tohtoroční účastníci z Dunajskej Stredy si môžu prevziať diplom od mestskej samosprávy a darčekový balík od spoločnosti Kellys Bicycles, verného partnera a pravidelného účastníka podujatia Deň bez áut.

Nižšie uvádzame zoznam ocenených.

Záujemcovia sú srdečne vítaní!

Toto ste už čítali?

Cookies