Back to top

Do stredných škôl „dorazili“ Pamiatky Dunajskej Stredy

Publikované: 23. máj 2022 - 14:01
V dunajskostredskej Spojenej škole otvorili miestopisnú „vizuálnu výstavu“ Moje mesto Dunajská Streda. Riaditeľka školy Angelika Vajda na otvorení vo výstavnej sieni školy privítala viceprimátora zodpovedného za vzdelávanie A. Szabó Lászlóa a miestneho historika Attilu Nagya.
Do stredných škôl „dorazili“ Pamiatky Dunajskej Stredy

Ako riaditeľka Angelika Vajda uviedla, hodnoty mesta dorazili

aj do najväčšej strednej školy v meste, kde zo zásady osobitnú pozornosť venujú oboznamovaniu s miestnymi hodnotami, resp. vytváraniu pozitívneho vzťahu k Dunajskej Strede.

Podľa viceprimátora Lászlóa A. Szabóa je mimoriadne dôležité, aby

mladí ľudia prichádzajúci na strednú školu z Dunajskej Stredy a okolia boli aktívnymi účastníkmi života v meste, aby dobre poznali jeho minulosť i súčasnosť.

Miestny historik Attila Nagy (šéfredaktor nášho portálu)

poukázal na ľudí stojacich za hodnotami, na tvorcov budov a osobnosti: bez spoločenstva by nevzniklo a ani dnes mesto neexistovalo.

Našou úlohou je, aby sme ukázali vzory, tých vedcov, tvorcov, ktorí sa kedysi narodili v Dunajskej Strede, odtiaľto išli do sveta. „Buďte aj vy takýmito vzormi!“ - povedal prítomným študentom.

V rámci výstavy, ktorá predstavuje miestne hodnoty, významné osobnosti Dunajskej Stredy, medzi študentov „zavítali“ najdôležitejšie pamiatky mesta, medzi nimi kostol sv. Juraja, evanjelický kostol, radnica či vojenský cintorín.

Študenti si mohli obzrieť aj portréty vedcov, piaristu Benedeka Csaplára, biskupa Miklósa Kondé, či teológa Mihálya Marczela.

Na otvorení vystúpil školský zbor, ako aj Barbara Vida a Adrián Fürj (pod vedením učiteľky Gabriella Kiss Demeter).

Osobitné poďakovanie za organizáciu výstavy, ako aj za propagáciu programov zameraných na miestnu históriu, patrí pedagógovi Levente Klőr .

(na) 
 

Toto ste už čítali?

Cookies