Back to top

Do ZŠ V Dunajskej Strede zapísali spolu 378 detí

Publikované: 6. jún 2019 - 14:11
V apríli do 6 základných škôl mesta zapísali na školský rok 2019/2020 spolu 378 detí, z toho 224 do maďarských ZŠ.
Do ZŠ V Dunajskej Strede zapísali spolu 378 detí

Slávnostný zápis sa konal v ZŠ Zoltána Kodálya a v ZŠ na Smetanovom háji. DO ZŠ s VJM Zoltána Kodálya dali zapísať 40 detí, čo je viac, ako v roku 2018. Škola pripravuje otvoriť 2 prvé triedy, v prípade záujmu aj jednu tzv. nultú triedu.  

V ZŠ s VJS na Smetanovom háji počet zapísaných prvákov z roka na rok rastie. Tentokrát je ich 56, z toho však pre niekoľko detí rodičia požiadali o odklad. Vedenie školy počíta s dvomi prvými triedami. Počet prvákov sa však ešte môže zvýšiť, nakoľko viac rodičov avizovalo, že sa v lete prisťahujú do Dunajskej Stredy, či do blízkych obcí. Preto je reálna možnosť, že otvoria aj tretiu 1. triedu.         

Spomedzi maďarských škôl najviac detí zapísali do ZŠ Gyulu Szabóa. Počet 91 je oproti minulému roku mierny pokles. Kapacita školy však viac nedovolí.  V budove ZŠ otvoria v septembri 3 prvé triedy s počtom detí po 22. V dislokovanej triede majú zatiaľ 9 detí, ďalších 3-4 ešte môžu prijať.

Kapacita ZŠ Ármina Vámbéryho je už šiesty rok naplnená. V maďarskej škole otvoria aj tento rok tri prvé triedy s plným počtom detí. Počet zapísaných prvákov je 78.    

Spomedzi dunajskostredských základných škôl najviac detí zapísali do slovenskej ZŠ na Jilemnického ulici. Podľa údajov školskú dochádzku začne v novom školskom roku 98 prvákov. O odklad požiadalo zatiaľ 8 rodičov. Vedenie školy, podobne ako v minulých rokoch, otvorí 3 prvé triedy, pre nedostatok kapacity nemôže viac.

Do školských lavíc v Cirkevnej ZŠ sv. Jána v septembri zasadne 15 prvákov. Vedenie školy s vyučovacím jazykom maďarským ráta aj s ďalšími deťmi, no počet najviac 20 detí v triede by nechceli prekročiť.  V škole otvoria tradične jednu prvú triedu.

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies