Back to top

Dobrý čin, alebo deti deťom

Publikované: 14. december 2017 - 15:12
Tento rok už po druhý krát, sme usporiadali dobročinné vianočné trhy na Základnej škole Smetanov háj v Dunajskej Strede.

Minulý rok sme sa s pani učiteľkou Mgr. Sádovskou s veľkým nadšením pustili do organizovania vianočných trhov, ktoré mali úspech. Dostali sme veľa darov vo forme predmetov a hračiek, ako aj finančné dary. Prispeli malí aj veľkí.

Tohoročné dobročinné vianočné trhy trvali od 11. do 13. decembra. Boli kratšie, ako minulý rok, ale o to intenzívnejšie. Veľmi nás potešili všetky príspevky. Každý prispel s tým, čo mohol. Malé deti nosili svoje hračky a následne sa tešili, keď sa predali. Niektoré deti s rodičmi vyrábali vianočné dekorácie, ktoré boli veľmi nápadité a prekrásne. Niektoré deti si zobrali len maličkosť a ostatné peniaze, ktoré im rodičia dali chceli len tak nezištne darovať deťom v nemocniciach. Prvý deň nám pri predávaní pomohla mamička štvrtáčky pani Kissová. Druhý deň predávala pani učiteľka Sádovská a tretí deň ja. Podarilo sa nám pozbierať celkom peknú sumu, ktorá poslúži dobrej veci. A to deťom v nemocniciach pomocou občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Pre túto organizáciu sme sa rozhodli kvôli tomu, že robia záslužnú prácu. Liečia smiechom. Umožňujú deťom z ľahšími, ale aj vážnymi diagnózami spríjemniť pobyt v nemocnici, alebo odprevádzajú deti na operačnú sálu. Minulý rok nám to dokázali krátkym programom, ktorý v našich deťoch, ale aj v nás rezonoval veľmi dlho. Úsmev nám dlhé hodiny ostával na tvári po ich vystúpení. Čo nás teší je to, že prídu aj tento rok 19. decembra, aby nám pričarovali na tvár úsmev a my im slávnostne pred deťmi našej školy odovzdali finančný príspevok.

Touto cestou ďakujeme každému, kto prispel na dobrú vec a podporil naše úsilie. Veľmi si to vážime a prajeme všetkým krásne a pokojné Vianočné sviatky. 

Veronika Markovičová

Predsedníčka ZRŠ

Toto ste už čítali?

Cookies