Back to top

Dôchodcovia sú pre nás dôležití

Publikované: 20. august 2022 - 8:12
Iba pri nemnohých príležitostiach pripomíname, ako samospráva mesta Dunajská Streda pomáha našim dôchodcom, resp. aké možnosti ponúka seniorom v ich každodennom živote. Na túto problematiku sme sa pýtali primátora mesta Zoltána Hájosa.
Dôchodcovia sú pre nás dôležití

Vieme, že obyvateľstvo aj v Európe starne, v súvislosti so zlepšujúcou sa zdravotnou starostlivosťou a predlžovaním života sa zlepšuje jeho kvalita. Výnimkou je súčasná covidová situácia, kedy sme počas pandémie, žiaľ, stratili veľa starších obyvateľov...

Môžem povedať, že samospráva mesta Dunajská Streda dbá o seniorov, a v rámci možností sa snaží sociálne služby prispôsobiť ich požiadavkám.

Jednou zo služieb ponúkaných seniorom nad 62 rokov a disponujúcim dunajskostredskou vernostou kartou je zľava na termálnom kúpalisku - pre nich  celodenný vstup stojí 6,50 a trojhodinový 5,50 eur.

Pre seniorov nad 70 rokov je hromadná doprava v Dunajskej Strede bezplatná. Pri dani za psa sa berie do úvahy vek občana. Obyvatelia nad 65 rokov majú 50%-nú zľavu, kým držitelia ZŤP sú od dane oslobodení. Pre obyvateľov vo veku 70 - 79 rokov sme znížili daň z nehnuteľnosti - za garáž o 50%, obyvatelia nad 80 rokov sú od tejto dane oslobodení. Čo sa týka odvozu smetí, obyvatelia vo veku 70 - 74 rokov majú zľavu 20%, seniori vo veku 75 - 79 rokov zas zľavu 50%. To sa týka aj držiteľov preukazu ZŤP, a občania, ktorí dovŕšili vek 80 rokov, sú od poplatkov za odvoz smetí oslobodení.

Na poli stravovania ponúkame viacero konkrétnych sociálnych možností. Kým v pohostinských zariadeniach mesta denné menu ponúkajú v priemere za 5 eur, my pre dunajskostredských seniorov s nízkym dôchodkom zabezpečujeme teplý obed za 1,60 eur, uchádzať sa oň môžu prostredníctvom centra sociálnych služieb. Tí seniori, ktorých dôchodok je vyšší, platia  mestskému podniku Gastro DS za obed 2,10  eur.

Toto všetko sa nám pre nich podarilo zabezpečiť tak, že sme scentralizovali kuchyne mestských vzdelávacích inštitúcií, a tak môžu seniori dostať teplý obed v dobrej kvalite a za nízku cenu.

Menu si môžu prevziať v jednej z piatich základných škôl, v tej, ktorá je k ich bydlisku najbližšia.

Túto službu by sme chceli v budúcnosti rozšíriť o rozvoz, mysliac tým na tých, ktorí sú pripútaní na lôžko, resp. sú menej mobilní. Nezabúdajme, že sa môžu vyskytnúť také zdravotné problémy, ktoré na istý čas, alebo aj na dlhšie urobia starého človeka imobilným.

Popri uvedenom samospráva poskytuje seniorom nad 75 rokov peňažnú výpomoc, vždy na Vianoce. Napr. v roku 2021 mohlo výpomoc prevziať 1514 seniorov.

Je všeobecne známe, že mesto Dunajská Streda prevádzkuje dva domovy dôchodcov, na Východnom, resp. Západnom sídlisku. Tieto poskytujú pokojný domov 165-170 dôchodcom. Považujem za potrebné prízvukovať, že výsledkom starostlivosti a práce vedenia v čase pred pandémiou  koronavírusu bolo, že u nás nedošlo k ťažkým a hromaddným nákazám, ako v iných domovoch na Slovensku.

V budúcnosti plánujeme pre klientov na oboch miestach vytvoriť vlastné dvory, parky, aby bez problémov mohli vychádzať z budov, a v závislosti na počasí mohli aj vonku kľudne odpočívať.

Popri uvedenom bude treba zmodernizovať budovy, vrátane výmeny potrubia, zateplenia, či výmeny výťahov. Nezabúdajme, že aj tieto budovy majú svoj vek a zíde sa im rekonštrukcia. Chceli by sme to zrealizovať v rámci programu štátneho bytového fondu,  podporou štátu. Pre dunajskostredských seniorov prevádzkujeme aj klub dôchodcov pre 150 členov, dvakrát do týždňa v rámci popoludňajšieho klubu ich čakajú v budove klubu dôchodcov na Trhovisku. Poďakovanie patrí aktívnym dôchodcom aj za to, že tvoria vlastné programy, organizujú zájazdy, k čomu rada prispeje aj samospráva.

Vyzdvihol by som aj fakt, že kým opatrovateľská služba mesta v roku 2018 sa v domácom prostredí dokázala postarať o 25 odkázaných, v roku 2021 sa toto číslo zvýšilo na 58. Toto sme dokázali zrealizovať vďaka dvom vypísaným tendrom na podporu opatrovateľskej služby. Preto opatrovaný za hodinu opatery platí iba 0,80 eur, ostatné výdavky hradí samospráva.

Je potrebné dodať, že Trnavský úrad pre inováciu a rozvoj prostredníctvom Spolku slovenských samaritánov zabezpečil pre 16 dunajskostredských občanov SOS náramok. Táto SOS služba pomáha takým chorým, ktorí napr. v prípade potreby si nevedia sami privolať záchrannú službu,  miesto, kde sa nachádzajú, systém lokalizuje a na udanú adresu vyšle rýchlu zdravotnú pomoc. 

V spolupráci mesta Dunajská Streda a Trnavského samosprávneho kraja by sme v blízkej budúcnosti chceli spustiť novú sociálnu službu, tzv. sociálne taxi.

Vieme, že je viac takých seniorov, ktorí sú imobilní, ťažko sa pohybujú, alebo sú pripútaní na invalidný vozík. Preto by sme ako mesto chceli zriadiť sociálnu taxi službu, vďaka ktorej by sa ľahko a jednoducho dostali k svojmu obvodnému či odbornému lekárovi, alebo aj v prípade ambulantného liečenia by túto službu mohli využiť za symbolický poplatok.

Chceli by sme to zrealizovať formou minibusu, do ktorého by sa pomocou rampy dostal aj človek na kolieskovom kresle či invalidnom vozíku.

Každú pomoc považujeme za dôležitú preto, aby dunajskostredskí seniori nie iba občas, ale každý deň v roku cítili, že mesto sa o nich stará a cí si ich.

Toto ste už čítali?

Cookies