Back to top

Dôchodky a sociálne dávky: ako sa zmenia v roku 2022

Publikované: 16. január 2022 - 15:14
Nový rok prináša zmeny pri výpočtoch dôchodkov, sociálnych dávok, výšky exekučných zrážok či rušenie niektorých povinností pre seniorov. Pripravili sme stručný prehľad, čo všetko sa od januára zmení v sociálnej oblasti.
Dôchodky a sociálne dávky: ako sa zmenia v roku 2022

„Dôchodky sa v roku 2022 zvýšia o 1,3 percenta mesačnej sumy dôchodku. Je to percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov – určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2021,“ informovala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

O zvýšenie dôchodku nebude potrebné Sociálnu poisťovňu požiadať. Seniori aj ostatní poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022.

Exekučné zrážky

Od januára sa mení aj suma exekučných zrážok pre dôchodcov alebo pohľadávok výživného na maloleté dieťa.

„Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvyšuje na 305,28 eura, čo je 140 percent životného minima,“ vysvetlila hovorkyňa Dvoráková. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže 152,64 eura mesačne.

Zmena sa týka aj poberateľov dôchodkov, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa.

Základná suma na dlžníka ostáva nezmenená (91,58 eura). Zvyšuje sa však základná suma na vyživovanú osobu, ktorá sa pripočítava k základnej sume (76,32 eura) mesačne.

„Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa zmena dotýka, písomnú informáciu o znížení ich exekučnej zrážky alebo o ukončení exekučných zrážok,“ uzavrela Dvoráková.

Dohoda s Českom

Menej povinností prinesie rok 2022 seniorom, ktorí žijú v Českej republike, ale dôchodok dostávajú zo Slovenska. Už nebude potrebné, aby museli Sociálnej poisťovni predkladať potvrdenie, že skutočne žijú za riekou Moravou.

Údaje o poberateľoch si bude Sociálna poisťovňa elektronicky vymieňať s českou stranou. Postup sa uľahčí aj dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky na účet a majú bydlisko na Slovensku. Tí budú potvrdenie o žití predkladať Českej správe sociálneho zabezpečenia podľa českej legislatívy už len raz ročne. Doteraz tak robili každý štvrťrok alebo vždy pri žiadosti o výplatu dávky.

Zmeny pre SZČO

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby sa od januára zvyšuje nasledovne:

– minimálny vymeriavací základ, ktorý je 546 eur, sa zvyšuje na 566,50 eura;

 maximálny vymeriavací základ, ktorý je 7 644 eur, sa zvyšuje na 7 931 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude po novom 187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura.

Kalkulačky poistného nájdete tu:

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. januára 2022

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre DPO od 1. januára 2022

Výška dávok

Sociálna poisťovňa vypočítala aj maximálne sumy, ako sa zmení materská dávka, ošetrovné či úrazová pozostalostná renta. Maximálne denné materské dosiahne hodnotu vyše 55 eur (1676 eur mesačne/30 dní alebo 1 732 eur/31 dní).

Mení sa aj výška ošetrovného či tehotenská dávka a úrazová dávka:

  • maximálne denné ošetrovné 40 eur;

  • minimálne tehotenské: 7,4 eura/deň;

  • maximálne tehotenské: 11,1 eura/deň;

  • úrazová/pozostalostná renta: maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky: 59 651,7 eura;

  • úrazová/pozostalostná renta: maximálna výška jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí: 59 651,7 eura.

TASR / ma7.sk

Toto ste už čítali?

Cookies