Back to top

Dôležité aktuálne informácie o selektívnom zbere odpadu

Publikované: 10. november 2020 - 13:38
Samospráva mesta Dunajská Streda od začiatku septembra zaviedla novú službu týkajúcu sa zberu a odvozu odpadu: občania si môžu objednať kontajner menších rozmerov na odvoz drobného stavebného odpadu, pochádzajúceho z rekonštrukcie bytu alebo domu. Množstvo odvezeného stavebného odpadu je ale limitované, celkovo môže vážiť maximálne 500 kilogramov. Túto možnosť mnohí využili v uplynulých dvoch mesiacoch, a na zberný dvor mestskej spoločnosti Municipal DS s. r. o. si dali odvážať touto spoločnosťou takmer 10 tón drobného stavebného odpadu. Navyše aj obyvatelia sami doviezli zhruba také isté množstvo stavebného odpadu do areálu zberného dvora na Bratislavskej ceste.
Dôležité aktuálne informácie o selektívnom zbere odpadu

Pribudol nový kontajner na sklo na  zbernom dvore

V spomínanom areáli Municipalu bol umiestnený ďalší kontajner na selektívny zber predmetov zo skla. Sem môžu občania umiestniť plošné sklo, okenné sklá, takisto aj flaše zo skla, vrátane pohárov na zaváranie, ktoré sa už nezmestia do smetných nádob v meste. Z bezpečnostných dôvodov veľkorozmerné plošné sklá sa nemajú odložiť pri kontajneri, nakoľko predstavujú nebezpečenstvo hlavne pre detí. Upozorňujeme, že na zbernom dvore neprevezmú lepené sklá, napríklad ani čelné sklá.

Odvoz zeleného odpadu do začiatku decembra

Z mestských častí, kde sa nachádzajú rodinné domy, zber a odvoz zeleného odpadu sa uskutoční do 4. decembra.

Pribudli ďalšie kontajneri na zber oblečenia

Na území mesta boli umiestnené ďalšie kontajnery na zber oblečenia, čím sa ich celkový počet zvýšil na 60. O tom, na ktorých miestach sa nachádzajú, záujemcovia nájdu informáciu na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk. K tejto iniciatíve sa pripojilo aj 5 mestských materských škôl a v areáli týchto škôlok sú tiež umiestnené kontajneri na zber oblečenia.

Ojazdené pneumatiky nech občania nevyložia k smetným nádobám

Príslušné oddelenie Mestského úradu v Dunajskej Strede žiada občanov, aby ojazdené pneumatiky neumiestnili pri kontajneroch alebo pred rodinným domami. Tie zadarmo prevezmú niektoré pneuservisy, ich zoznam nájdete na www.eltma.sk. Ojazdené pneumatiky bez diskov prevezmú aj v zbernom dvore na Bratislavskej ceste. (pve)

dunstreda.sk/pve

Toto ste už čítali?

Cookies