Back to top

Dopravná značka upozorňuje na deti

Publikované: 26. október 2022 - 16:01
V roku 2007 sa v meste prvýkrát objavili dopravné značky zamerané na bezpečnosť detí, ktoré upozorňujú predovšetkým šoférov na skutočnosť, že v blízkosti sa nachádza škôlka alebo škola, čo znamená, že v okolí treba počítať s intenzívnejším pohybom detí. Tieto boli teraz obnovené s pomocou spoločnosti Metrans. Umiestnenie značiek aj ich súčasnú výmenu inicioval predseda Komisie mestského zastupiteľstva pre mládež a šport Krisztián Nagy.
Dopravná značka upozorňuje na deti

„V roku 2007 som v Bratislave videl podobné tabule, s touto myšlienkou som sa obrátil na generálneho riaditeľa Metransu Petra Kissa a práve vďaka nemu tak v roku 2007, ako aj teraz spoločnosť podporila umiestnenie, renováciu či výmenu značiek,“ povedal Krisztián Nagy, podľa ktorého je mimoriadne dôležité, aby vodiči v už aj tak hustej premávke pri výchovno-vzdelávacích inštitúciách venovali zvýšenú pozornosť ochrane detí pred možnými nehodami.

„Po 15 rokoch som prednedávnom znovu oslovil Petra Kissa, ktorý iniciatívu opäť rád podporil. S pomocou Metransu boli značky obnovené, vymenené alebo nanovo umiestnené. V niektorých prípadoch bola potrebná výmena podstavca, stĺpu, inde bolo treba vymeniť len samotné tabule,“ povedal predseda komisie pre mládež a šport.

V celom meste bolo pri cestách rozmiestnených spolu 45 značiek.

Toto ste už čítali?

Cookies