Back to top

Dotácia na podporu regionálneho rozvoja a turizmu

Publikované: 20. marec 2023 - 13:07
Možnosť požiadať o dotáciu na podporu regionálneho rozvoja a turizmu je už len do 24. marca 2023, a to elektronickou formou.
Dotácia na podporu regionálneho rozvoja a turizmu

Trnavská župa aj tento rok rozdelí sumu pol milióna eur medzi miestne akčné skupiny či občianske združenia, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Cieľom je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie atraktivity územia a zatraktívnenie našich regiónov pre domácich a zahraničných návštevníkov. Môže ísť napríklad o iniciatívy spojené s rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok, rozvojom a budovaním infraštruktúry cestovného ruchu alebo aj o vývoj a realizáciu aplikácií na zlepšenia kvality života.

Úspešní žiadatelia získajú dotáciu vo výške od 3-tisíc eur a až do 50-tisíc eur. Trnavský kraj v kontexte náročnej hospodárskej situácie znížil mieru spolufinancovania žiadateľov, pričom ide o pokles z 10 na 5 % z celkovej výšky poskytnutej dotácie. Novou povinnou prílohou k žiadosti je potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania nie staršie ako tri mesiace.

Žiadosti si môžu záujemcovia podávať elektronicky do 24. marca 2023 prostredníctvom webovej stránky.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies