Nachádzate sa tu

Dotácia z Maďarska na rekonštrukciu MŠ na Októbrovej ulici

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, jún 13 - 11:03 | Správy
Aj samospráve Dunajskej Stredy bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z programu maďarskej vlády na rozvoj materských škôl v Karpatskej kotline.
Dotácia z Maďarska na rekonštrukciu MŠ na Októbrovej ulici

Projekt so špecifickým cieľom vyhlásil Fond Gábora Bethlena, získaný príspevok je 108 miliónov forintov, v prepočte 337 tisíc eur. Financie sú vyčlenené na rekonštrukciu najväčšej maďarskej materskej školy mesta na Októbrovej ulici. Jednou z podmienok je, aby preškolské zariadenie pôsobilo najmenej 10 rokov ako MŠ s výchovným jazykom maďarským. MŠ otvorili v roku 1972, v súčasnosti ju navštevuje 72 detí. Mestská samospráva z poskytnutej dotácie realizuje zateplenie budovy škôlky, opravu zatekajúcej strechy. Vďaka namontovaniu nového kotla a modernizácie vykurovacieho systému sa znížia aj náklady na spotrebu energie. Ďalej vymenia bleskozvody a vymaľujú priestory MŠ.

Mesto budovu MŠ čiastočne zrenovovala v minulom roku aj z vlastných zdrojov. Vymenili otvorové výplne, ďalej revitalizovali nádvorie škôlky. V rámci plánovanej rekonštrukcie MŠ na Októbrovej ulici rozšíria aj o jednu triedu, teda od septembra škôlku môže navštevovať o 20-24 detí viac.

Rekonštrukčné práce zrealizuje mestská spoločnosť Municipal, prevažnú časť počas letných prázdnin. Na september zostávajú iba práce, ktoré nebudú rušiť výchovno-vzdelávaciu činnosť.                  

Zdroj: dunstreda.sk