Back to top

Druhý advent 2021

Publikované: 5. december 2021 - 17:59
Druhú adventnú sviečku na adventom venci nášho mesta zapálil viceprimátor Attila Karaffa spolu so študentským primátorom Tomášom Fialkom.
Druhý advent 2021

Adventné myšlienky viceprimátora Attilu Karaffu:

Vážení spoluobčania! Milé dámy a páni!

Nadišiel čas adventný. Latinské slovo „advent“ znamená „príchod“. Príchod Krista Pána, malého Ježiška, príchod Vianoc.

Naše okolie sa pomaly zahalí do vianočnej výzdoby, na námestiach vidíme vysvietené stromčeky, do svetiel sa odeli výklady obchodov i ulice. Spomaľme, neponáhľajme sa! Vychutnajme si očakávanie, atmosféru príprav na veľký sviatok.

Advent ale má vlastne dvojitý význam: je to čas príprav na vianočné sviatky, kedy oslavujeme prvý príchod Božieho Syna na Zem a je to spomienka na doby pred Kristom. Nevedno, koľko tisíc rokov ľudstvo očakávalo  Vykupiteľa, Osloboditeľa, niekoho, kto dodá zmysel ľudskému životu a celým dejinám, niekoho, kto dá cieľ ľudskému životu i nádej, že stojí za to žiť, lebo čo nasleduje po tomto živote, je život večný.

Francúzsky letec a spisovateľ, Antoine de Saint Exupéry, najlepšie vyjadril to, čo si najviac uvedomujeme práve v tento vianočný čas: “Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.”

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, časom radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam. Adventná doba našťastie nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen v kostoloch, ale i v kresťanských rodinách, v nemocniciach či iných zariadeniach.

Advent je čas duchovnej prípravy na Vianoce.

Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko.

V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je potrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Advent a Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy.

Adventné obdobie, nech nás v dnešnej ustráchanej dobe naplní radosťou a pokojom z príchodu Tvorcu ozajstného pokoja.

Želám Vám požehané obdobie adventu a radostné prípravy na vianočné sviatky.

Toto ste už čítali?

Tagy: advent
Cookies