Back to top

Dunajská Streda má nového študentského primátora

Publikované: 20. november 2019 - 11:11
Nie iba ohľadom vlastnej spôsobilosti, ale aj o rozhodných predstavách a starostlivo naplánovanej koncepcii a plánoch do budúcnosti referovali, resp. odpovedali na otázky kandidáti na post študentského primátora obom viceprimátorom Lászlóovi A. Szabóovi, Attilovi Karaffovi, členom komisie pre vzdelávanie a kultúru, šport a mládež, ako aj delegovaným „voličom“ z jednotlivých škôl.
Dunajská Streda má nového študentského primátora

Do voľby dňa 14. novembra – ktorú otvoril mestský poslanec a koordinátor mestského mládežníckeho parlamentu György Bugár – sa zapojila prekvapivo silná zostava mladých ľudí: zo súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Neratovickom námestí Denis Anda, z dunajskostredského Súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Bianka Bokros, z Odbornej strednej školy pre rozvoj vidieka Viktória Hajas a zo Strednej odbornej školy zdravotnej Kristóf Kósa, aby aj prostredníctvom ich programu na rok 2020 mali študenti možnosť zapojiť sa do života mesta.
Všetci kandidáti na post študentského primátora predstavili zrelý program hovoriaci o hlbokom sociálnom cítení, pozitívnom a akcieschopnom svetovom názore, vnímaní životného prostredia, kultúry, dôležitosti športu.

Víťazkou volieb sa stala Bianka Bokros, študentka dunajskostredského Súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským – práve jej agitácia presvedčila prítomných študentov disponujúcich voličským hlasom.

Uvedenie novej primátorky študentského parlamentu do funkcie čoskoro uskutoční primátor mesta Dr. Zoltán Hájos.

 

Toto ste už čítali?

Cookies