Back to top

Dunajská Streda: mesto tolerancie

Publikované: 25. apríl 2022 - 13:53
Nižšie si môžete prečítať slávnostný prejav primátora mesta, Zoltána Hájosa na slávnostnom odovzdávaní metských ocenení.
Dunajská Streda: mesto tolerancie

Vážené dámy, ctení páni! Vážení hostia! Milí ocenení, ctení doterajší ocenení!

Som nesmierne rád, že po troch rokoch môžeme opäť odovzdať ocenenia mesta Dunajská Streda v rámci Dní svätého Juraja, patróna nášho mesta.

V uplynulých dvoch rokoch sme, prispôsobiac sa k platným pandemickým opatreniam, slávnosť odovzdávania uznaní významným osobnostiam Dunajskej Stredy uskutočnili 20. augusta, v deň svätého Štefana.

V ťažkých časoch, v období, keď všedný deň je plný ťažkostí a strastí, zlých správ, sa zdá byť ešte dôležitejšie, aby sme si dokázali nájsť dôvod na oslavu dobrých, chvályhodných vecí.

Aj preto považujem za veľmi dôležité, že aj posledné dva roky sme našli spôsob odovzdať uznania našim významným osobnostiam za dôstojných podmienok. Dnes sa znovu zdá, že sa postupne môžeme vrátiť do starých koľají, ku starým tradíciám a konečne si vydýchnuť. Verím tomu, že dnešný deň je pre nás všetkých skutočným sviatkom.  

Vážené dámy a páni!

Čo vytvára usadlosť, dedinu, mesto? Sú to budovy, ulice, námestia, parky, športoviská. Majú veľa spoločného, ​​a predsa: v štýle budov a verejných priestranstiev vždy cítiť komunitu, ktorá tam žije. Na našich cestách svetom mnohí žasneme nad nápaditými stavbami, charakteristickými domami, pamätihodnosťami. Často vieme určiť, alebo vycítime, z akej doby pochádzajú, kto mohol byť staviteľom, čo ho inšpirovalo pri tvorbe danej stavby. Za každou budovou sú ľudia, je cítiť spoločenstvo, komunitu, ktorá dokázala vytvoriť niečo hodnotné. Prítomná je kultúra, náboženstvo, tradície, história.

Nemusíme však chodiť ďaleko – minulosť ožíva aj pri pohľade na staré budovy v našom užšom domove. Dunajská Streda, trhové mesto, geografický stred Európy, mnohorakosť stavebných štýlov – budovy z obdobia monarchie, socializmu, architektonické diela nedávnych rokov... Bez ľudí a spoločenstiev by sa však každá obec stala mestom duchov. Komunita je tá pulzujúca sila, prostredníctvom ktorej mesto ožíva, rozvíja sa a funguje organizovaným spôsobom, keďže prítomná komunita organizuje chod mestských inštitúcií a mestskej infraštruktúry. Usilovná práca, organizovanosť a finančné zázemie komunity sa prejavuje navonok v obraze mesta.

Vzhľad Dunajskej Stredy, kvalita jej  infraštruktúry, jej neustály rozvoj - to všetko je dôsledkom pracovitosti a vytrvalosti obyvateľov nášho mesta a ich otvorenosti voči inovatívnym riešeniam.

Najväčšou hodnotou nášho mesta sú ľudia, komunita, ktorá už dlhé stáročia žije na tomto mieste, na križovatke obchodných ciest.

K nášmu mestu neodmysliteľne patrí futbalový klub DAC, ženský hádzanársky klub DAC, mestský šachový klub. Sme hrdí na našich zápasníkov, naše ženské stolnotenisové družstvo, našich atlétov, plavcov a basketbalistov. Kultúrny život nášho mesta – to sú ľudové tanečné súbory, speváci a spevokoly, renomovaní hudobníci, výtvarníci a spisovatelia, herecké súbory. Mnohé športové kluby a kultúrne súbory vynikajú nielen doma, ale uznania sa im dostáva aj v zahraničí. Hrdo možno povedať, že do sveta šíria dobré meno nášho mesta.

Na naše mladé talenty sme pyšní a vďační sme za všetkých trpezlivých, vytrvalých a vysoko kvalifikovaných učiteľov, trénerov, odborníkov, ktorí často aj svoj voľný čas obetujú výchove a príprave odhodlaných mladých ľudí.

Základom našej komunity je rodina, ktorá zabezpečuje finančné zázemie a morálnu výchovu najmladších generácií. Cirkvi a náboženské spoločnosti sú bezpečným prístavom duchovného života nášho mesta a zohrávajú významnú úlohu v duchovnej podpore našich občanov. Prácu mestských inštitúcií dopĺňajú občianske združenia, nadácie a iné organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sa aktívne činia v rôznych oblastiach ako vzdelávanie, zdravotníctvo či v sociálnej sfére, pričom nikdy nespúšťajú zo zreteľa potreby obyvateľov nášho mesta.

Náš spoločný domov, Dunajská Streda, je mestom tolerancie. Jeho obyvatelia majú šľachetné srdce a sú si navzájom nápomocní – v posledných mesiacoch mali nespočetnekrát možnosť preukázať tieto vlastnosti.

Dnes, tak ako každý rok, odovzdáme verejné ocenenia mesta Dunajská Streda takým osobnostiam, ktoré vo svojom odbore vynaložili vynikajúce úsilie pre dobro našej komunity. Týmto gestom im chceme vyjadriť poďakovanie za častokrát dlhoročnú úspešnú prácu. Zásluhy, pôsobenie a výsledky laureátov mestských ocenení idú príkladom pre všetkých, ktorí chcú pracovať pre blaho nášho mesta, ktorí ho chcú skrášľovať a obohatiť životy jeho obyvateľov.

Ďakujem za Vašu láskavú pozornosť.

 

Toto ste už čítali?

Cookies