Back to top

Dunajská Streda a pravdepodobne poľské družobné mesto

Publikované: 14. október 2019 - 15:59
Prvé oficiálne stretnutie vedúcich predstaviteľov Dunajskej Stredy a poľského mesta Przeworsk sa uskutočnilo v piatok dopoludnia vo veľkej sále mestského úradu.
Dunajská Streda a pravdepodobne poľské družobné mesto

Naše mesto na stretnutí prezentovali primátor Zoltán Hájos, viceprimátori László A. Szabó a Attila Karaffa, prednostka úradu Júlia Bubniaková a Tímea Molnárová, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry. Poľskí hostia prešli do Dunajskej Stredy dlhú cestu, prišli z juhovýchodnej časti Poľska, z miesta, ktoré leží 560 km od Žitného ostrova, čo predstavuje viac ako 6- hodinovú jazdu autom. Preto delegácia pricestovala už vo štvrtok a tak mali možnosť oboznámiť sa aj s dunajskostredským Thermalparkom.

Na piatkovom stretnutí poľskú delegáciu pozdravil primátor mesta Zoltán Hájos, s históriou a každodenným životom mesta ich oboznámil formou krátkych filmov. Vo svojom príhovore sa zmienil aj o aktuálnej hospodárskej a demografickej situácii Dunajskej Stredy.

Primátor Przeworska Leszek Kisiel tiež predstavil svoje mesto, ktoré leží v blízkosti infraštruktuálneho uzla, má viac ako 600-ročnú tradíciu, počet jeho obyvateľov v súčasnosti je viac ako 15 tisíc. Obaja predstavitelia miest si vedia v blízkej budúcnosti predstaviť spoluprácu v oblasti turizmu a športu, ale na viac ako hodinovom rozhovore sa prebrali aj témy z oblasti kultúry a sociálnej práce. Vedia si predstaviť aj to, že v budúcnosti by spoločne ašpirovali na spoluprácu v rámci V-4, veď spomezi nich iba Dunajská Streda nemá družobné mesto v Poľsku. Takisto by sa mohla rozvinúť spolupráca aj medzi podnikateľmi.

Rozhovory prebiehali v dobrej nálade, hostia potom obdarovali svojich hostiteľov a program pokračoval prehliadkou mesta. Obe strany sa poďakovali bratislavskému veľvyslanectvu, ktoré sa veľkou mierou zaslúžilo o nadviazanie kontaktov medzi týmito dvoma mestami.

Toto ste už čítali?

Cookies