Back to top

Dunajská Streda už má „svoje“ vína

Publikované: 6. jún 2024 - 8:50
Najväčšiu súťaž vín na Slovensku MUN-DUS tento rok opäť zorganizovali v rovnakom termíne ako podujatia Dní svätého Juraja. Záujemcovia si na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára mohli vyberať z takmer 610 vzoriek vín. Tohtoročného ročníka prestížneho slovenského konkurzu vín, ktorý sa organizuje od roku 1982, sa zúčastnili vinárstva z desiatich krajín. V rámci hodnotenia sa teraz po prvý raz udelili aj ocenenia Vína mesta Dunajská Streda. Na podrobnosti sme sa pýtali primátora JUDr. Zoltána Hájosa.
Dunajská Streda už má „svoje“ vína

Mnohí vedia, že medzinárodný konkurz vín MUN-DUS sa v našom meste usporadúva každé dva roky. Prestížnu súťaž, ktorá má za sebou niekoľko desaťročí, mohla dočasne pozastaviť pandémia koronavírusu, no na našu spoločnú veľkú radosť sa ju tento rok podarilo znovu zorganizovať. Na súťaži vín MUN-DUS nielen vína zo Žitného ostrova, ale aj početné zahraničné vína odborne posudzuje medzinárodná porota zložená z uznávaných odborníkov.

Toto podujatie má veľký význam aj pre ľudí žijúcich v regióne. Nielen pre tých, ktorí majú radi lahodné a kvalitné vína, ale aj pre tých, ktorí si potrpia na dobré programy a koncerty. Medzinárodná súťaž vín sa totiž konala v rámci Dní svätého Juraja, kedy návštevníkov aj domáce obecenstvo zabávajú uznávaní umelci v centre nášho mesta. Hlavnou hybnou silou konkurzu MUN-DUS sú zas miestni rytieri vína, ktorí sa veľkou mierou podieľajú na úspešnej organizácii súťaže.

Uvedomil som si, že Dunajská Streda nemá vlastné víno. Nemám, prirodzene, na mysli víno, ktoré by sme sami vypestovali, keďže nie sme vinársky región, nemáme vinohrady – kvalitné, „vlastné“ vína však vždy môžu poslúžiť ako milý darček pri mnohých príležitostiach. A tak som si povedal: Dunajská Streda hostí súťaž vín MUN-DUS aj verejnú degustáciu vín, prečo by teda zo súťaže nemohli vyjsť vína, ktoré by reprezentovali naše mesto? Veď do Dunajskej Stredy prichádza množstvo hostí a delegácií, my sami často cestujeme na mnohé miesta v Karpatskej kotline a reprezentujeme tam naše mesto. Pri týchto príležitostiach sa vždy snažíme našich hostiteľov, prípadne návštevníkov potešiť miestnymi darčekmi.

Rozhodli sme sa teda v rámci konkurzu vín vyhlásiť súťaž hornozemských maďarských vinárov; posudzovaním ich vzoriek vín by sme využili príležitosť, ktorá sa nám naskytla. Zároveň by to umožnilo nadviazať obojstranný vzťah so zúčastnenými vinármi, čo samozrejme môže byť obojstranne výhodné a dobré – jednak z pohľadu vinárov, ako aj pre naše mesto.

Vyhlásili sme teda súťaž Víno mesta Dunajská Streda 2024 a to v troch kategóriách. V súvislosti s bielymi a rosé vínami sme sa zamerali na ročník 2023, zatiaľ čo pri červenom víne  sme sa kvôli dlhšej dobe dozrievania rozhodli pre ročník 2020.

Napokon sme vybrali vína troch vynikajúcich vinárov ocenených zlatou medailou. Certifikáty sme odovzdali v rámci slávnostného podujatia Legatfest medzinárodného konkurzu vín Mun-Dus 2024 nasledovným vinárom:

V kategórii suché biele víno si ocenenie prevzalo vinárstvo Promitor Vinorum (majiteľ István Matusek, galantský vinár) za Chardonnay, ročník 2023, v kategórii rosé vinárstvo Chateau Rúbaň (hlavný vinár Ladislav Ďorď) za  Cabernet Sauvignon Rosé 2023. V kategórii červené víno ocenenie získalo vinárstvo Bartal Víno s.r.o. (majiteľ Ladislav Bartal) za vynikajúce víno Dunaj, ročník 2020.

Tento rok teda môžeme ako darček hosťom samosprávy ponúknuť aj Vína mesta Dunajská Streda. Víťazní vinári zas môžu byť hrdí na ocenenie nášho mesta. Verím, že z udeľovania ceny Víno mesta Dunajská Streda sa stane tradícia a vinári z Hornej zeme využijú príležitosť prihlásiť vzorky svojich vín do súťaže, ktorú plánujeme vyhlásiť každoročne. Zo vzoriek jednotlivých kategórií potom budeme môcť rok čo rok vybrať tie najlepšie - Vína mesta Dunajská Streda.

Toto ste už čítali?

Cookies