Back to top

Dunajskostredský Hlásnik

DH sú oficiálnymi novinami Mesta Dunajská Streda, ktorú vydáva spoločnosť Perfects a.s. 18 krát ročne. Cieľom bezplatných novín s dvadsaťročnou minulosťou je informovať obyvateľov mesta o miestnych podujatiach a dianiach.

V januári 2016 obnovený časopis sa snaží prispôsobovať požiadavkám modernej doby a spája tlač s online webovým portálom, a tak ponúka nové možnosti v získavaní informácií o Dunajskej Strede nielen tu žijúcim, ale aj ostatným občanom, ktorí sa zaujímajú o naše mesto.

Noviny vychádzajú v náklade 10 500 kusov, a tlač zabezpečuje Lapcom Zrt v Győri.

Uzávierka je vždy v predchádzajúcu nedeľu o 18-tej hodine pred vydaním.

Noviny vychádzajú v stredu.

BEZPLATNÉ NOVINY SÚ K DISPOZÍCII: Dunajskostredský hlásnik okrem poštových schránok domácností nájdete aj v priestoroch Mestského úradu, Thermalparku, Dome dôchodcov, na autobusovej stanici, v nemocnici, školách, v MSK, a vo vybraných novinových stánkoch a vo všetkých dunajskostredských kaviarniach.

Ak bývate v Dunajskej Strede, a nedostávate pravidelne Dunajskostredský hlásnik, informujte nás na mailovej adrese press [at] perfects.sk.

Cookies