Back to top

Dvojdňové víkendové testovanie a čo je za ním

Publikované: 24. február 2021 - 20:59
Možnosť zamedzenia šírenia koronavírusu vidí slovenská vláda v skríningu infikovaných. Ešte stále vysoké číslo pozitívne testovaných viedlo k tomu, že v našom meste od začiatku januára už niekoľkokrát prebehlo tzv. cielené testovanie. Ľudia pritom vidia iba to, že počas víkendového testovania na jednotlivých odberových miestach pracujú 6-8 členné tímy. Pritom proces, ktorý predchádza týmto víkendom, pozná málokto.
Dvojdňové víkendové testovanie a čo je za ním

Ako sme sa od prednostky úradu, Ing. Júlie Bubniakovej dozvedeli, skúsenosti s celoplošným testovaním na jeseň sa ukázali ako osožné, pretože na tomto základe bolo možné zorganizovať prácu a zadeliť úlohy v januári tohto roku.

„Popri tom, že aj teraz je veľa práce pred každým víkendovým testovaním, dnes už celý proces prebieha plynulejšie,“ povedala Ing. Bubniaková. „To, že naša práca je pre občanov neviditeľná, do istej miery znamená, že ju vykonávame dobre, že dokážeme týždeň čo týždeň bez nejakých väčších problémov zorganizovať testovanie, zabezpečiť jeho zázemie. Vďaka presnej a usilovnej práci personálneho a právneho referátu počas každého testovacieho víkendu pracuje na odberných miestach potrebný počet personálu a ich práca je právne vysporiadaná.“ 

Prednostka úradu považuje za dôležitý faktor aj to, že sa podarilo začleniť do procesu online registráciu, čím sa pre obyvateľov vytvorila možnosť predbežného objednania sa na určitý čas. Z predchádzajúcich skúseností už majú prehľad o tom, koľkých dokážu za hodinu otestovať na jednotlivých odberných miestach, tomu prispôsobili v systéme časy na predbežné objednanie tak, aby ostal priestor aj pre tých, ktorí sa vopred neobjednali, aby aj oni sa aj oni dostali na rad počas víkendového testovania. Občania, ktorí nemajú možnosť objednania sa online, môžu volať na klientske telefónne číslo mestského úradu, kde sa pracovník úradu stará o registráciu, resp., ak už sú všetky objednávacie časy vyčerpané, odporúčajú pozorne sledovať spravodajskú stránku mesta dunaszerdahelyi.sk, kde sa pracovníci portálu snažia poskytovať informácie o aktuálnej situácii na jednotlivých odberných miestach. 

Mgr. Gábora Inczédiho, vedúceho technického odboru mestského úradu a jedného z koordinátorov testovania, sme sa opýtali, čo všetko je potrebné k tomu, aby práca prebiehajúca na šiestich miestach v meste bola bezproblémová, aby obyvateľom zabralo čo najmenej času teraz už piaty týždeň prebiehajúce testovanie na koronavírus.

„Cielené testovanie na koronavírus Mestský úrad Dunajská Streda zabezpečuje preto, aby tak rozšíril kapacitu mobilných odberových miest, v ktorých testovanie prebieha prevažne cez pracovný týždeň a umožnil obyvateľom získať potvrdenie o negatívnom teste, ktoré teraz v zmysle platného Covid-automatu platí maximálne sedem dní. To, čo vidia občania, ktorí prídu na testovanie, je, že počas dvoch dní pracujú tak zdravotníci, ako aj administratívni pracovníci takmer bez prestávky. Toto je však iba zlomok tej práce, ktorú treba vykonať v záujme toho, aby ten-ktorý testovací víkend prebiehal čo najplynulejšie,“ povedal vedúci odboru.

„Príprava víkendového testovania začína vtedy, keď zasadne krízový štáb mesta a – vyhodnotiac pandemické údaje – rozhodne o tom, že aj v našom meste je cez víkend potrebné zorganizovať ďalšie kolo testovania. Práca začína obyčajne v stredu, aby v sobotu a v nedeľu mohli na šiestich miestach prijímať  občanov mesta, ktorí sa chcú dať otestovať,“ informoval Mgr. Inczédi.

Priebeh prípravných prác začína veľmi dôležitými úlohami, ktoré plnia právny a personálny  referát mestského úradu. Ide jednak o zabezpečenie potrebného počtu zdravotníckeho a administratívneho personálu – teda o telefonovanie, dohovor, - jednak o prípravu dohôd o vykonaní práce. Keď uvážime, že cez ten-ktorý víkend pracuje 40-100 osôb na šiestich miestach, je na prvý pohľad vidieť, že ich angažovanie a príprava dohôd si vyžadujú nemálo práce – a to všetko popri bežnej práci v úrade.

Technický odbor objedná potrebné množstvo testov, resp. vybavenia, zostaví plánované balíky na jednotlivé odberové miesta: ochranný odev, rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky, certifikáty, perá, fixky a ešte veľa drobností, ktoré sú pri testovaní nevyhnutné.

Vedúci jednotlivých tímov ešte pred začiatkom testovania rozdelia výstroj, po celý víkend potom prebieha starostlivosť o testujúci personál. Keďže pre celý štáb je  prvoradé zabezpečenie ochrany zdravia testovacích tímov, často sa vyhovie aj takým ich požiadavkám, ktoré inak platné opatrenia nepredpisujú. Ak administratívnu prácu vykonávajúca osoba má pocit, že pre jej bezpečnosť je potrebný aj tvár chrániaci štít z plexiskla – i keď zabezpečenie takejto výbavy nie je pre organizátorov povinné - , jej požiadavku splnia. „Boli by sme radi, keby každý, kto pri víkendovom testovaní pomáha, zostal zdravý a večer sa mohol pokojne vrátiť ku svojej rodine, v pondelok ísť do práce a v prípade potreby sa mohol aj pri najbližšej príležitosti podujať na vykonávanie tejto neľahkej víkendovej úlohy,“ dodal vedúci odboru. 

Osobitná vďaka patrí zamestnancom jednotlivých odberových miest, ktorí tieto pripravujú na víkendové testovanie, v pondelok ich potom dôkladne poupratujú.

Medzitým štáb mestského úradu po celý čas testovania vykonáva zákulisnú prácu. Podľa potreby rieši personálne otázky, dopĺňa vybavenie na jednotlivých odberových miestach. Osobný kontakt s jednotlivými miestami je účinný aj v tom, že v prípade potreby možno podľa situácie na danej MOM-ke čakajúcich preorientovať na iné odberové miesto, resp. informovať o voľných kapacitách na určitom mieste a v určitom čase.

Práca štábu pri mestskom úrade však nekončí zatvorením brán na testovacích miestach. Keď prídu štatistické údaje z jednotlivých odberných miest, často ich treba do noci spracovávať a registrovať na príslušných úradoch.

Testovací víkend sa naozaj skončí až vtedy, keď z odberových miest odvezú nebezpečný odpad, čo prichádza na rad v pondelok, resp. v utorok – z tohto všetkého je jasné, že dvojdňová „akcia“  po organizačnej stráne zaberie takmer celý týždeň.

Našťastie sa prihlásilo viacero takých podnikov, ktoré sa snažia trochu uľahčiť nie celkom bezpečnú, monotónnu, ale dôležitú prácu ľudí pracujúcich na testovaní. „Za veľa vďačíme tým podporovateľom, ktorí testovacím tímom zabezpečujú balenia minerálnej vody, či podniku Minit, ktorý zakaždým prekvapí pracovníkov pagáčmi alebo muffinmi. Osobitné poďakovanie patrí pracovníkom Gastro DS, ktorí varia a dovážajú na jednotlivé miesta chutné obedy, ako aj mestského podniku Municipal, ktorý vykonáva dezinfekciu na odberových miestach,“ povedal Mgr. Inczédi.

„Organizácia jednotlivých testovacích víkendov, dohľad, pri ktorom spolupracujú popri pracovníkoch na jednotlivých odberových miestach aj vedúci pracovníci a spolupracovníci mestského úradu, vybrané školy, ako aj pracovníci Spoločenského domu v Malom Blahove, darcovia občerstvenia a v neposlednom rade mestské médiá, ktoré sa starajú o aktuálne informovanie obyvateľov, je skutočnou tímovou prácou,“ ukončil svoje slová vedúci odboru.

Vince Rózsár

Toto ste už čítali?