Back to top

Envirorezort podporil nové osvetlenia a zelené projekty samospráv za takmer 13 miliónov eur

Publikované: 9. december 2023 - 11:38
Ministerstvo životného prostredia SR pokračuje v intenzívnejšej finančnej podpore zelených projektov miest a obcí z Environmentálneho fondu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba rozhodol o podpore ďalších 18 projektov samospráv za vyše 12,6 milióna eur, ktoré pomôžu mestám a obciam skvalitniť život ľudí na vidieku. Rovnako tak zlepšia ochranu a starostlivosť o životné prostredie a podporia udržateľný rozvoj samospráv.
Envirorezort podporil nové osvetlenia a zelené projekty samospráv za takmer 13 miliónov eur

 Od nástupu Tomáša Tarabu do funkcie ministra životného prostredia je to už celkovo vyše 47 miliónov eur, ktoré putujú do slovenských miest a obcí.

„Som presvedčený, že tento mikulášsky darček, ktorý ale nebude posledným, pozdvihne rozvoj regiónov, ochráni prírodu a rovnako pomôže zvyšovať úroveň života ľudí,“

zdôraznil Taraba.

 Výhodný úver s úrokovou sadzbou 0,1 % p.a., fixáciou po celú dobu splatnosti a s prefinancovaním až 100 % nákladov bez zabezpečenia nehnuteľnosťou, získalo celkovo 18 projektov samospráv. Projekty sú zamerané predovšetkým na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti školských zariadení, vybudovanie verejnej kanalizácie či podporu triedenia a recyklácie komunálnych odpadov.

 Obec Raslavice v okrese Bardejov získala výhodný úver vo výške 76-tisíc eur na vybudovanie zberného dvora, mesto Nové Zámky vyše 3,5 mil. eur na modernizáciu verejného osvetlenia, obec Harichovce v okrese Spišská Nová Ves takmer 188-tisíc eur na výstavbu a rozšírenie stokovej siete, rovnako tak aj Púchov vyše 790-tisíc eur na kompostáreň.

 Výhodou pre mestá a obce zároveň je, že úvery poskytnuté z Environmentálneho fondu sa im nezarátavajú do celkovej sumy dlhu podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

MŽP SR

Toto ste už čítali?

Cookies