Back to top

Európska komisia spúšťa súťaž „ImagineEU“ pre stredné školy

Publikované: 16. október 2023 - 10:00
Tento školský rok vyzývajú žiakov na Slovensku, aby sa podelili o svoje nápady ako z Európy vytvoriť (ešte) lepšie miesto pre život a mohli tak vyhrať študijný pobyt v Bruseli! Súťaž dopĺňa vydanie súboru nástrojov „Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s Európskou iniciatívou občanov“, ktorý môžu učitelia využiť, aby študentov oboznámili s oblasťami činnosti Európskej únie a s nástrojmi, ktoré sú dostupné pre občanov, aby zapojili do EÚ.
Európska komisia spúšťa súťaž „ImagineEU“ pre stredné školy

Vyzývame žiakov stredných škôl v celej EÚ, aby sa zapojili do súťaže ImagineEU tak, že vytvoria a zverejnia krátke video o inovatívnom nápade, ktorý by vylepšil ich komunity a ktorý by mohol byť predmetom práva EÚ.

Súťaž ImagineEU stavia na základe EIO, ktorá umožňuje občanom Európskej únie prevziať aktívnu úlohu pri ovplyvňovaní politík EÚ a v demokratických procesoch EÚ. Študenti, ktorí sa zapoja do súťaže, budú povzbudení k tomu, aby sa o EÚ naučili viac a aby rozvíjali svoje komunikačné a kooperačné schopnosti využívaním nedávno vydaného súboru nástrojov EIO pre školy.

Kto sa môže zapojiť?

Súťaž je určená pre žiakov posledných dvoch ročníkov stredoškolského vzdelávania v členskom štáte EÚ. Videá (neprekračujúce tri minúty) by mali byť vytvorené a produkované skupinou maximálne siedmich študentov z rovnakej školy, ktorí budú pracovať pod dohľadom jedného alebo dvoch učiteľov.

Po odoslaní budú spôsobilé videá nahrané na webovú stránku súťaže, kde budú diváci vyzvaní, aby hlasovali a podporili svojich favoritov.

Po ukončení verejného hlasovania tie najlepšie videá vyhodnotí súťažná porota a vyhlási tri víťazné príspevky.

Uzávierka prihlášok je 13.12.2023. Úplné pravidlá súťaže, technické špecifikácie videa a detaily týkajúce sa prihlášky sú dostupné na webovej lokalite súťaže.

Aká je výhra?

Tri víťazné tímy v zložení siedmich študentov a dvoch učiteľov vyhrajú študijný pobyt v Bruseli.

Počas tohto výletu budú mať študenti príležitosť stretnúť zástupcov Európskych inštitúcií, ktorí sa zaoberajú EIO, a dozvedieť sa viac o úlohe rôznych inštitúcií EÚ a o histórii EÚ.

Čo je to Európska iniciatíva občanov (EIO)?

Európska iniciatíva občanov je demokratický nástroj, ktorého cieľom je povzbudiť občanov žijúcich v rôznych členských štátoch Európskej únie dožadovať sa zmeny záležitostí, na ktorých im záleží a v ktorých má Európska komisia právomoc navrhovať právne predpisy EÚ.

EIO umožňuje skupine organizátorov (aspoň zo siedmich členských štátov) navrhovať právne predpisy, ktoré by mohli ovplyvniť budúcnosť politík EÚ.

Po kontrole právnej spôsobilosti sú občania EÚ vyzvaní, aby počas roka podporovali iniciatívy. Po vyzbieraní jedného milióna podpisov iniciatívy a po ich potvrdení platnosti vnútroštátnymi orgánmi komisári rozhodnú o oficiálnej odpovedi na iniciatívu a zdôraznia, aké kroky budú nasledovať (ak sa budú uplatňovať) a prečo.

Za obdobie od roku 2012 bolo zaregistrovaných 103 iniciatív európskych občanov v rôznych oblastiach politiky, od oblasti životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat, dopravy a ochrany spotrebiteľa až po sociálne a základné práva. Momentálne sa zbierajú podpisy v rámci 9 iniciatív9 iniciatív dostalo oficiálnu odpoveď od Európskej komisie.

Čo je to EIO súbor nástrojov „Demokracia EÚ v praxi“ pre školy?

Interaktívny súbor nástrojov EIO pre školy je vytvorený tak, aby študenti stredných škôl získali vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia aktívnejšie sa zapájať do diania v EÚ. Tento súbor nástrojov pozostáva z nasledujúcich štyroch tematických okruhov, pričom každý má odlišné zameranie. Prechádzajú od všeobecných informácií o Európskej únii ku konkrétnym informáciám a aktivitám, ktoré sú spojené s Európskou iniciatívou občanov. Súbor nástrojov EIO je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Európska iniciatíva občanov (EIO) na Slovensku

Vyše 900 organizátorov z radov občanov odštartovalo 103 európskych iniciatív občanov, pričom trinásť organizátorov bolo zo Slovenska. V rámci celej EÚ sa zhromaždilo viac ako 18 miliónov podpisov na podporu iniciatív a z toho viac ako 293 tisíc podpisov sa zozbieralo na Slovensku.

Zistite viac o Európskej iniciatíve občanov

Ďalšie informácie o EIO si môžete vypočuť v nedávno uvedenej epizóde podcastu CitizenCentral(dostupný aj na Apple Podcasts, Spotify, Google PodcastsSoundcloud).

V tejto epizóde sa diskutuje o vplyve úspešných občianskych iniciatív.

Hlavné údaje o Európskej iniciatíve občanov

Iniciatívy, pre ktoré sa momentálne zbierajú podpisy

Spolupracujte s ambasádormi Európskej iniciatívy občanov (Europa.EU)

Pravidlá súťaže

Toto ste už čítali?

Cookies