Back to top

Európska mena je u nás už 15 rokov

Publikované: 1. január 2024 - 9:04
Zavedenie eura na Slovensku bolo plánovaným krokom pre plnú integráciu Slovenskej republiky do Európskej únie. V roku 2009 sa Slovensko stalo šestnástym štátom, ktorý prijal spoločnú európsku menu euro a tým sa začlenil do spoločnej hospodárskej a menovej únie. Euro sa na Slovensku zaviedlo naraz v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu 1. januára 2009. Rada EÚ rozhodla 8. júla 2008 o stanovení konverzného kurzu 1 euro = 30,126 slovenských korún.
Európska mena je u nás už 15 rokov

Prípravy trvali dlhšie

Prípravy a zmeny nevyhnutné pre zavedenie eura na Slovensku sa však začali ešte skôr. Splnenie maastrichtských kritérií bolo pre zavedenie eura na Slovensku kľúčovou úlohou. Slovensko sa k nemu zaviazalo 16. apríla 2003 v Aténach podpísaním Prístupovej zmluvy k Európskej únii. Zmluva nedefinovala pre zavedenie eura na Slovensku žiadny termín.

Slovensko však muselo splniť viaceré body, a to v oblastiach verejných financií, inflačného kritéria, stability dlhodobých úrokových sadzieb a v oblasti stability výmenného kurzu.

Euro malo na Slovensku oficiálne otvorené dvere od 16. júla 2003. Vláda Mikuláša Dzurindu schválila totiž Stratégiu prijatia eura v SR a spoločný prístup vlády a Národnej banky Slovenska pri vstupe Slovenska do eurozóny, čo odštartovalo proces pre zavedenie eura na Slovensku.

Následne 8. septembra 2004 odsúhlasila slovenská vláda Konkretizáciu stratégie prijatia eura v SR, a tým i plánovaný dátum pre zavedenie eura na Slovensku na 1. januára 2009.

V nasledujúcom roku sa schválil súbor jednotlivých krokov potrebných pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR, a to Národný plán pre zavedenie eura na Slovensku. Taktiež sa zriadil Národný koordinačný výbor ako najvyšší riadiaci a koordinačný orgán pre zavedenie eura na Slovensku.

V decembri roku 2005 vstúpilo Slovensko do systému ERM II, Európsky mechanizmus výmenných kurzov. V roku 2008 Eurostat potvrdil Slovensku úplné splnenie maastrichtských kritérií s infláciou 2,2 %, deficitom verejných financií 2,2 %, verejným dlhom 29,4 % HDP a priemernou dlhodobou úrokovou sadzbou 4,5 %. Rada Európskej únie prostredníctvom hláv štátov definitívne potvrdila vstup Slovenska do eurozóny 20. júna 2008.

Podľa Národného plánu pre zavedenie eura na Slovensku začalo od augusta 2008 platiť povinné duálne zobrazovanie cien a finančných hodnôt v slovenských korunách a eurách. Nasledujúcich 16 dní po zavedení eura na Slovensku platil tzv. duálny obeh. Platiť sa dalo aj v korunách aj v eurách, výdavky smeli byť už iba v eurách.

Do 30. júna 2009 mali Slováci možnosť vymeniť korunové mince v bankách. Posledný deň v roku, 31. december 2009, ukončil povinné duálne zobrazovanie cien a pozastavila sa výmena korunových bankoviek v bankách.

Viete ako vyzerali koruny?

V obehu boli slovenské bankovky a mince v siedmich rôznych nominálnych hodnotách. V peňaženkách sme mali mince v hodnote 10, 20 a 50 halierov a 1, 2, 5 a 10 korún. Najmenšia, zelená bankovka mala hodnotu 20 korún, nasledovali modré 50, oranžovo-červené 100, ružovo-zelené 200, hnedé 500, fialové 1 000 a oranžovo-hnedé 5-tisíc korunové bankovky.

Všetky slovenské bankovky zobrazovali osobnosti slovenskej histórie. Konkrétne, 20-korunovú bankovku zdobila podobizeň Pribinu, na 50-korunovej sa nachádzali Cyril a Metod a na 200-korunovej Anton Bernolák. Na bankovkách s vyššími nominálnymi hodnotami boli Ľudovít Štúr (500 korún), Andrej Hlinka (1 000 korún) a Milan Rastislav Štefánik (5 000 korún).

Rub bankoviek zdobili motívy ako Nitriansky hrad (20 korún), Dražovský kostolík s prvými siedmimi písmenami hlaholiky (50 korún), centrum Levoče (100 korún), historická reduta v Trnave (200 korún). Na 500-korunovej bankovke je zobrazený Bratislavský hrad, tisíckorunovú bankovku zdobila stredoveká maľba z kostola v Sliači pri Ružomberku. Na päťtisícke sa nachádzala Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

Všetky slovenské bankovky zobrazovali mužov, až na jednu výnimku. Bola ňou stokorunáčka zachytávajúca Madonnu z Oltára narodenia v Kostole svätého Jakuba v Levoči. Je to teda jediná žena na slovenských bankovkách a zároveň jediná postava, ktorá nie je spojená výhradne so slovenskými dejinami.

Kým mince razila Mincovňa Kremnica, štátny podnik, bankovky pochádzajú z viacerých krajín z celého sveta. Vytlačené boli v Kanade, vo Veľkej Británii, v Nemecku, vo Francúzsku, v Rakúsku a Poľsku.

Dajú sa ešte koruny vymeniť?

Môže sa stať, že ešte aj dnes má niekto doma slovenské koruny. Pokiaľ ide o mince, tie si môžete odložiť už len ako pamiatku, ich výmena skončila začiatkom roka 2014. Ale bankovky sú stále cenné a dajú sa vymeniť.

Slovenské bankovky vymieňa ako jediná inštitúcia Národná banka Slovenska (NBS), bezplatne a bez časového obmedzenia. Prepočíta ich konverzným kurzom 1 euro = 30,126 korún. Môžete výmenu uskutočniť osobne alebo aj poštou.

Národná banka v prípade poštovej zásielky odporúča, aby ľudia použili bezpečnostnú obálku a zaslali ju na adresu ústredia. Okrem slovenských bankoviek je do nej potrebné vložiť úradne overenú fotokópiu občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu, alebo v prípade cudzincov povolenia na pobyt, ako aj výmenný lístok.

Keďže NBS posiela peniaze bezhotovostne na bankový účet, je potrebné priložiť aj originál písomného potvrdenia banky, že predkladateľ je jej klientom. Alebo doložiť výpis z účtu s úplným menom a adresou klienta, ktorý však nemôže byť starší ako tri mesiace.

Pokiaľ niekto žiada o zaslanie protihodnoty na účet v banke mimo územia SR, musí taktiež vyplniť tlačivo Povinné údaje pre vykonanie úhrady zo zahraničia.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)

Toto ste už čítali?

Tagy: euró, euro
Cookies