Back to top

Farská charita rozdávala dary

Publikované: 11. august 2022 - 19:06
Približne k štyridsiatim rodinám sa dostali tie hygienické balíčky, ktoré Farská charita v Dunajskej Strede rozdala rodinám v núdzi.
Farská charita rozdávala dary

Podľa vedúceho charity, mestského poslanca Györgya Bugára cieľom obdarovania bolo,

aby v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii pomohli viacdetným dunajskostredským rodinám, ktoré sa najviac ocitli v núdzi.

Ako uviedol, aj rozdávanie potravinovej pomoci priebežne prebieha, odkázaným rozdávajú najmä trvanlivé a základné potraviny.

(na)

Toto ste už čítali?

Cookies