Back to top

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu

Publikované: 26. november 2020 - 10:04
Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021. Určená je pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu, pričom žiadosť možno predložiť do 18. decembra.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu

"Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti. V prípade maďarskej menšiny ide o všetky programy a podprogramy okrem neprofesionálneho a profesionálneho umenia," ozrejmil riaditeľ podporného kultúrneho fondu Norbert Molnár.

Avizoval, že nasledujúca výzva na predkladanie žiadostí pre všetky ostatné národnostné menšiny, a zároveň aj pre rómsku menšinu, bude zverejnená 30. novembra 2020.

FPKNM je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry trinástich na Slovensku oficiálne uznaných národnostných menšín. V roku 2021 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7.600.000 eur.

Prioritou v štruktúre podpornej činnosti FPKNM na rok 2021 sú aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov, najmä aktivity spojené s informovanosťou o právach spojených s príslušnosťou k národnostnej menšine.

teraz.sk / Felvidék.ma

Toto ste už čítali?

Cookies