Back to top

Gúgh Béla dostal Pamätný list primátora

Publikované: 7. máj 2018 - 14:04
V rámci Dní sv. Juraja dostal Pamätný list primátora penzionovaný učiteľ Gúgh Béla.

Gúgh Béla maturoval v Nových Zámkoch, potom pokračoval v Nitre na Pedagogickej fakulte v odbore slovenčina, maďarčina.  

Učiť začal v Gabčíkove, neskôr v Rohovciach. V roku 1984 sa dostal do Dunajskej Stredy na ZŠ na Hviezdoslavovej ulici, najprv ako učiteľ, v rokoch  1990 – 1997 ako riaditeľ.

V rokoch 1998 - 2003 pracoval na Okresnom úrade v Dunajskej Strede ako metodik a snažil sa pozdvihnúť úroveň maďarských škôl

Tu sa aktívne zapájal do spoločenského života. Jeho cieľom bolo popularizovať maďarskú kultúru v rámci základnej organizácie Csemadoku Vámbéryho Ármina.  V rokoch 1998 – 2016 bol predsedom oblastnej organizácie Maďarských učiteľov na Slovensku, riadil ďalšie vzdelávanie učiteľov, čím napomáhal nárastu úrovne výchovnovzdelávacieho procesu v maďarských školách.

Gúgh Béla je dodnes aktívnym členom vedenia mestskej organizácie Csemadoku.

Toto ste už čítali?

Cookies