Back to top

Hajas Viktória sa stala novou žiackou primátorkou Dunajskej Stredy

Publikované: 23. november 2017 - 14:10
Mestský žiacky parlament pri Odbornej komisii vzdelávania a mládeže si v stredu popoludní volil žiackeho primátora. 8. žiacka primátorka sa nazýva Hajas Viktória a je žiačkou SOŠ rozvoja vidieka.

Na podujatí, ktoré sa konalo vo veľkej zasadačke mestského úradu, učiteľov a žiakov privítal poslanec Bugár György. Po ňom primátor Hájos Zoltán vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť volieb v demokraciách, hovoril aj o tom, že je žiadúce, aby si kandidáti našli podporovateľov svojho programu, ktorí im svoju dôveru vyjadria potom v hlasovaní.  Trom kandidátom - Hajas Viktórii, Molnár Ildikó, Pálfy Vincemu – poprial fair voľby. Podujatia sa zúčastnila poslankyňa mesta,  Brunczvik Tünde, zo strany mestského úradu vedúca odboru Molnár Tímea a tiež Takács Tímea.

Predchádzajúca žiacka primátorka, Lužák Rita, „zložila účet“ za obdobie svojho pôsobenia v tejto pozícii, uviedla, že za svoj najväčší úspech považuje uskutočnenú charitatívnu zbierku, vďaka ktorej doručili 400 malým deťom nejaký darček.  Zároveň dúfa, že spoločný ples žiakov sa podarí zrealizovať jej nástupcovi, ktorého bude vo všetkom podporovať.  

Prítomní si potom vypočuli predstavenie sa troch kandidátov. Hajas Viktória, žiačka SOŠ rozvoja vidieka si práve za svoj najdôležitejší cieľ vytýčila zorganizovanie spoločného žiackeho bálu, na realizáciu ktorého má celkom jasné konkrétne plány. Ale aj kultúra a udržiavanie kontaktov so staršími občanmi dostalo v jej programe miesto. Žiačka  zo SOŠ s VJM na Neratovickom námestí, Molnár Ildikó, v presvedčivom príhovore vyzdvihla nadviazanie kontaktu s ľuďmi s postihnutím na úrovni škôl, ale  zaviedla by aj Dni jazyka za účelom lepšieho spoznania slovenského jazyka, zdôrazňovala aj posilňovanie maďarskej identity, uvažovala aj o spoločnom žiackom časopise. Pálfy Vince, žiak Súkromného gymnázia kandidoval už druhý raz na žiackeho primátora, on vyzdvihol pomoc znevýhodneným rovesníkom, a to prostredníctvom organizovania športových či kultúrnych podujatí. Zdôraznil, že je dôležité, aby ich žiaci zorganizovali celkom samostatne a aby sa mladí aktívnejšie zapojili aj do realizácie mestských podujatí.  

Potom nasledovali samotné voľby, ktorých víťazom sa s 8 hlasmi stala Hajas Viktória, kým na druhého a tretieho kandidáta prišlo 5 a 3 hlasy. Uvedenie novej žiackej primátorky sa uskutoční budúci týždeň.  

Toto ste už čítali?

Cookies