Back to top

Hájos: Bolo by potrebné komplexné posúdenie odbornými orgánmi

Publikované: 13. október 2018 - 8:31
9. októbra sa konala schôdza pracovnej skupiny Okresného úradu v Dunajskej Strede, ktorá skúma pozadie vypúšťania škodlivých látok v Mliečanoch.

Schôdze sa okrem predstaviteľov odborných orgánov, mesta a ostatných organizácií zúčastnili aj dve mestom poverené osoby, Ollé Lunák Mónika a Sebők Pál.

Na schôdzi sa vyhodnotili merania laboratória Civilnej ochrany z Nitry, ktoré sa sústredilo na meranie  organických zlúčenín vzhľadom na to, že počas spracovania gumy sa uvoľňujú uhľovodíkové zlúčeniny. Primátor mesta, Hájos Zoltán, uviedol, že ešte v júni osobne žiadal SHMÚ, aby umiestnili jeden prístroj, ktorý by neustále meral vo vzduchu prach a anorganické látky (napr. síra, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, ai.), čo sa s opozdením 2 mesiacov, v auguste, aj udialo. 

„Na základe meraní nitrianskeho laboratória v katastri Mliečan, v priemyselnej zóne, ktoré bolo zamerané na všetky tamojšie podniky, vyplynulo, že zdrojom znečistenia je Dron Industries, ktorý vypúšťa zdraviu škodlivé látky. Predtým sa totiž vynorila otázka, že nie je isté, že oni sú zdrojom znečistenia.  Koncentrácia nebezpečných látok vo vzduchu síce nedosiahla určitú hranicu, avšak  ohrozujú zdravie občanov. Výnimočný stav sme nemuseli vyhlásiť, ale vidíme, že napriek výsledkom predstaviteľ firmy zodpovednosť odmieta a bráni sa tým,  že oni spravia všetko, čo je potrebné pre získanie povolenia” – povedal primátor. 

„Úplne chápem obyvateľov, že očakávajú konkrétne výsledky. Tým, že žiadosť o rozšírenie výroby predmetného podniku a jej následky posudzujú regionálne odborné orgány len jednotlivo, a neexistuje konzistentný prístup, pochodia zle zase len občania. Vynára sa otázka, že by bol potrebný integrovaný povoľovací proces, v rámci ktorého by sa dalo vyhnúť takýmto prípadom, kedy jednotlivé správne orgány posudzujú žiadosti prevádzkovateľov prostredníctvom svojej úzkej optiky, pričom by sa v prípade komplexného posudzovania obyvatelia Mliečan neboli bývali dostali  do situácie, v akej sú teraz” – uviedol nášmu portálu Hájos.

„Úlohou štátnych orgánov by bolo posúdenie dodržania technických a environmentálnych predpisov, lebo stavebný úrad nemá takú kompetenciu, na základe ktorej by mohol podnik dať zatvoriť.”

Primátor sa zároveň vyjadril, že dúfa, že vplyvom  médií sa príslušné odborné orgány  budú vážne zapodievať sťažnosťou občanov Mliečan a konečne podniknú kroky v ich záujme.

Toto ste už čítali?

Cookies