Back to top

Hasičský a záchranný zbor má nového viceprezidenta a riaditeľa odboru riadenia hasičských jednotiek

Publikované: 3. február 2024 - 16:20
Dňa 01. februára 2024 vymenoval minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok do funkcie viceprezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Petra Tánczosa, PhD. Menovací dekrét novému viceprezidentovi odovzdala pani 1. štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská.
Hasičský a záchranný zbor má nového viceprezidenta a riaditeľa odboru riadenia hasičských jednotiek

Plk. Ing. Petr Tánczos, PhD. pôsobí v Hasičskom a záchrannom zbore od roku 2007, kedy začínal ako hasič na Hasičskej stanici v Šali, kde neskôr pôsobil aj ako hasičzáchranár špecialista. V rokoch 2009 až 2015 slúžil na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede ako zisťovateľ príčin vzniku požiarov a neskôr ako technik BOZP. V roku 2015 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne a v roku 2019 do funkcie riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, kde pôsobil do roku 2022. Neskôr, v roku 2022 začal pôsobiť ako vedúci technik špecialista, veliteľ hasičskej stanice vo Veľkom Mederi.

Prezident Hasičského a záchranného zboru pplk. Ing. Adrián Mifkovič dňom 01.02.2024 vymenoval do funkcie riaditeľa odboru riadenia hasičských jednotiek plk. Ing. Jaroslava Kašičku.

plk. Ing. Jaroslav Kašička pôsobí v Hasičskom a záchrannom zbore a jeho právnych predchodcoch  od roku 2001, kedy začínal ako operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. V roku 2006 začal vykonávať funkciu vedúceho oddelenia operačného riadenia a integrovaného záchranného systému na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, kde pôsobil do roku 2021.  V roku 2021 bol vymenovaný do funkcie vedúceho oddelenia operačného riadenia, integrovaného záchranného systému a komunikačných technológií Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Ministerstvo vnútra SR

Toto ste už čítali?

Cookies