Back to top

Ich krv zachraňuje životy

Publikované: 16. jún 2021 - 14:13
Je ťažké zachraňovať životy bez darcov krvi, preto si zaslúžia poďakovanie. V nemocnici Svet zdravia v Dunajskej Strede dnes prijali darcov, ktorí darovali krv viac ako stokrát.
Ich krv zachraňuje životy

„Bez darcovstva krvi ani my nevieme pomôcť, preto ďakujeme vám, že ste si na darovanie našli čas. Osobitne vám ďakujem za to, že ste dnes prišli, aby ste prevzali malú pozornosť za vašu doterajšiu činnosť“ - takto pozdravila a privítala darcov Henrietta Földes, zástupkyňa riaditeľa dunajskostredskej nemocnice, zodpovedná za opatrovateľskú činnosť.

Zo šiestich osôb, ktoré darovali krv viac ako stokrát, prišli na hematologicko-transfúzne oddelenie štyria, aby im vedenie nemocnice a oddelenia poďakovalo za ich obetavosť, a odovzdali im diplom a darčekový balíček. „Bez vás by sme nevedeli zachrániť toľko životov, a tešilo by nás, keby ste boli príkladom a povzbudením pre ďalších, aby sme mali veľa-veľa takýchto obetavých darcov“ - ukončila svoj príhovor Henrietta Földes, a odovzdala darčeky od nemocnice.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies