Back to top

Jasle čakajú na detičky

Publikované: 12. máj 2021 - 9:44
Ak vás očakávajú na pracovisku, ale máte problém s umiestnením dieťaťa, je tu možnosť: mestské jasle.
Jasle čakajú na detičky

Maličkých očakávajú s otvorenou náručou, v prípade, že dieťa dovŕšilo jeden rok, ale ešte nemá tri roky. Ak sa rozhodnete pre mestské jasle, svoje dieťa zveríte do starostlivosti skúsených vychovávateliek.

Zápis prebieha priebežne po celý rok.

Viac informácií poskytne Johanna Bíró, riaditeľka Centra sociálnych služieb, na telefónnom čísle: +421 918 607 308, alebo e-mailom: johanna.biro [at] dunstreda.sk

-rovin-

Toto ste už čítali?